Biskupstwo - strona 12

SUDETY WSCHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

wzmianka o osadzie z 1414r. - wieś Jodłów wchodząca w skład biskupstwa wrocławskiego. W okolicach odkryto...

Rozwój drukarstwa w XV wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

się wiodło wydawcą pracującym w pobliżu kulturalnych instytucji wielkich miast, jak uniwersytety, biskupstwa...

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

Największe znaczenie miało uzyskanie wpływu na obsadę: biskupstw, kanonii, opactw Niewola awiniońska, wielka...

Polityka Polski, Ius gentium

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

u papieża Klemensa VI starania o wyniesienie biskupstwa praskiego do rangi arcybiskupstwa zakończyły...

Święty Augustyn - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484

. Publiczna „spowiedź” skierowana wprost do Boga w pierwszych latach biskupstwa. Najważniejsze źródło...

Cyryl Jerozolimski - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

przez swych towarzyszy w biskupstwie za „siłacza, który wiele wywalczył”! Ten wielokrotnie wygnany biskup...