Bierny opór - strona 5

Grupa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Kozak
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

stronach dochodzi do prób zdobycia władzy lub też istnieje bierny opór wobec przywódcy. Podgrupy...

Humanizm - Nurty renesansowej dyskusji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

jedynie bierny opór (np. podanie się do dymisji) - monarcha nie uznaje zwierzchności papieża...

Grupy młodzieżowe w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 560

wiele środowisk, w tym grupy nieformalne, czerpie z nauk Gandhiego (m.in. koncepcja biernego oporu), z religii...

Podstawy teorii polityki - vademecum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1512

się prekursorem walki z polityką rządów na zasadach biernego oporu. Co uzasadnia bierny opór obywatela...

Historia doktryn - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

gwałtem. Stosowano bierny opór i nie wolno było naruszy tej zasady . Wierzono , e zło mo e by pokonane...