Definicja motywacji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja motywacji - wykład - strona 1 Definicja motywacji - wykład - strona 2 Definicja motywacji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

. Definicja motywacji:
Termin „motywacja” pochodzi z łaciny, w której moveo znaczy wprawiać w ruch, popychać.
System motywacyjny w procesie pracy definiujemy jako całość zabiegów kierownictwa w stosunku do załogi, które mają na celu wzbudzanie jej chęci sprawnego wykonania założonych zadań.
Sprawny pracownik to ktoś, kto: wie, umie, umie być, chce, może.
Wyznacznikiem motywacji jest właśnie chęć do pracy, zaangażowanie psychiczne w procesie pracy.
Demotywacja:
Z Demotywacja mamy do czynienia wówczas, gdy człowiek nie może zaspokoić danej potrzeby i w wyniku niezadowolenia przenosi swoje pragnienia na inną kategorię potrzeb.
Rodzaje motywacji:
Motywacja wewnętrzna - to motywacja, w której dana aktywność jest celem samym w sobie. To także bodźce wewnętrzne, dające poczucie, że praca jest ważna, daje swobodę działania i daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb.
Motywacja zewnętrzna - to angażowanie się w daną aktywność dla osiągnięcia konsekwencji zewnętrznych. Polega na wzbudzeniu potrzeb przez stosowanie kar i nagród, informowaniu o możliwościach zawartych w różnego rodzaju sytuacjach i manipulowaniu tymi możliwościami.
Motywacja wewnętrzna jest silniejsza i ma duże znaczenie jednak nie umniejsza to wagi motywacji zewnętrznej, która może ją wspierać, ale też prowadzić do korekty motywacji wewnętrznej, gdy jest to pożądane. Motywacja zewnętrzna odgrywa znaczącą rolę, gdyż często zdarza się, że wewnętrzne siły są nie wystarczające do wykonania jakiegoś zadania. Informacje zwrotne i ocena pracownika:
Informacja zwrotna może stać się istotnym narzędziem doskonalenia naszej pracy. By była ona skuteczna, musi spełniać następujące warunki:
BYĆ NATYCHMIASTOWA ZACZYNAĆ SIĘ OD POZYTYWÓW BYĆ KONKRETNA DOTYCZYĆ FAKTÓW ZAWIERAĆ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WYKLUCZAĆ NEGATYWNĄ OSOBISTĄ INFORMACJĘ BYĆ DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA BRAĆ POD UWAGĘ POTRZEBY ODBIORCY Procesy informacji zwrotnej odgrywają zasadniczą rolę w komunikacji między ludźmi, ponieważ zwiększają dokładność przekazu i wspomagają jego przepływ od nadawcy do odbiorcy. Jest ona użyteczna w naprawianiu pomyłek kontekstowych, treściowych, usuwaniu wątpliwości, co do podwójnych znaczeń i zapobiega selektywnym interpretacjom. Jeśli pomiędzy komunikatem wysłanym a otrzymanym występują straty, nadmiar lub wypaczenia, to informacja zwrotna umożliwia stosowną korektę. Ocena pracownika - obejmuje ona następujące aspekty działania: wyniki pracy, kompetencje, zachowania.
Przełożeni oceniają swoich pracowników, aby móc sprawnie zarządzać organizacją. Każda ocena podwładnego jest jednocześnie przejawem zainteresowania postępem w wykonywaniu przez niego zadań. Prawidłowa ocena usprawnia współdziałanie i sprzyja rozwojowi zarówno pracownika, jak i całej firmy. Z drugiej strony, jeżeli będzie ona niesłuszna i nacechowana osobistymi uprzedzeniami - jej wpływ będzie destrukcyjny. Jednakże całkowite zaniechanie oceny może świadczyć o braku zaangażowania w sprawy przedsiębiorstwa i jego pracowników.

(…)

… popełniane przez przełożonych błędy podczas rozmów oceniających:
 brak obiektywizmu
 efekt pierwszego wrażenia
 preferowanie stereotypu estetycznego
 niechęć oceniającego do wyróżniania, uśredniania
 ocenianie na swoje podobieństwo
 nadmierna opiekuńczość
 ocenianie na podstawie jednostkowego faktu lub cechy
 chęć przypodobania się ocenianemu
Teorie motywacyjne:
Teoria uczenia się i teoria oczekiwań:
W teorii oczekiwań poprzez motywację do pracy rozumie się funkcję pożądanych rezultatów działania (ang. valence) oraz oczekiwania (ang. expectancy), że rezultaty te zostaną przez jednostkę osiągnięte, przy czym motywacja odnosi się do określonego poziomu intensywności, co oznacza, że motywacja jest funkcją subiektywnej wartości każdego poziomu wykonania oraz subiektywnego prawdopodobieństwa, że dany…
… często nazywana jest teorią instrumentalną.
Hierarchia potrzeb Maslova:
Wymyślił szczeblową strukturę potrzeb.
Zaspokojenie potrzeb niższego szczebla powoduje pojawienie się potrzeb wyższego szczebla, co nie oznacza, że potrzeby raz zaspokojone nie będą wymagały ponownego zaspokojenia. Ważne jest tu przede wszystkim odejście od prymitywizmu widzenia człowieka jedynie w kategoriach „homo oeconomicus
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz