System motywacyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System motywacyjny - strona 1 System motywacyjny - strona 2 System motywacyjny - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Pojęcie motywacji.
Człowiek na co dzień boryka się z mniejszymi bądź większymi problemami, staje przed koniecznością podejmowania bardziej lub mniej ważnych decyzji. Dzieje się tak dlatego, gdyż oddziałują na niego różne bodźce, znajduje się w licznych warunkach, które wymagają pewnej reakcji, wpływają na wybór takiego a nie innego postępowania. Zachowanie człowieka jako członka społeczeństwa zależy od tego, jakie jest to otoczenie i jakie jest jego własne miejsce w środowisku społecznym. Każdy człowiek ma swoje cele, marzenia i dąży do ich realizacji. Każdego coś motywuje do działania. Ale czy tak naprawdę wiemy co to jest motywacja? Pisząc tą prace musiałyśmy się nad tym głębiej zastanowić. Szukając odpowiedniej instytucji, do celów naszych badań, większość pracowników motywację kojarzyła z płacą oraz różnego rodzaju materialnymi wynagrodzeniami. Ale czy oto właśnie chodzi w motywowaniu? Czy tylko pieniądz może pobudzać do działania? My motywację rozumiemy jako nie tylko środek finansowy ale również jako wewnętrzną siłę, która napędza nas do realizacji celów. Może to być np. atmosfera w pracy (przyjazne stosunki ze współpracownikami), sama praca (lubimy to co wykonujemy) czy też realizacja indywidualnych pragnień. Słowo “motywacja” pochodzi od średniowiecznołacińskiego ”motivum” = powód, motyw. Nie jest więc ono wytworem czasów obecnych, jakkolwiek z pewnością nie przypisywano mu w poprzednich wiekach takiego znaczenia jak współcześnie. Istnieją co najmniej dwa podziały motywacji. Pierwszy - ze względu na charakter powiązań między dążeniem i celem:
motywacja wewnętrzna - powiązanie jest nieodłączne i naturalne; motywacja taka skłania do osiągnięcia wartości ostatecznych, wartości samych w sobie; przykładem motywacji wewnętrznej może być bezinteresowna pomoc współpracownikowi w realizacji powierzonego mu zadania. motywacja zewnętrzna - powiązanie odbywa się za pośrednictwem nagród lub kar; wartości stanowią tylko środek do osiągnięcia celów; jako przykład można podać wzrost wydajności pracowników na dwa tygodnie przed przyznaniem premii.
Drugi podział został dokonany ze względu na rodzaj bodźca:


(…)

… wszystkich ludzi jednakowo.
Powstanie motywacji warunkują potrzeby i pragnienia. Samo pobudzenie potrzeby jest jednak warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym. Przede wszystkim, aby zaistniał motyw, muszą być spełnione pewne warunki:
człowiek musi czegoś potrzebować lub mieć do wykonania pewne zadanie (niezaspokojona potrzeba lub niewykonane zadanie wywołują tzw. napięcie motywacyjne).
człowiek musi dostrzec…
… motywowanie, gdyż brakuje racjonalnych przesłanek do wynagradzania, awansowania, degradowania, rozwoju pracownika, zwalniania itp. Funkcja informacyjna związana jest ze znaczeniem informacji zwrotnej o wynikach pracy. (Informacja zwrotna - informacja techniczna i ekonomiczna o wynikach pracy pracowników. Badania dowiodły, że informacja zwrotna posiada większe znaczenie w motywowaniu niż pochwała czy uznanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz