kierowanie zespołami - wzmacnianie, omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami - wzmacnianie, omówienie - strona 1 kierowanie zespołami - wzmacnianie, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wzmacnianie Teoria wzmacniania zauważa, że sukcesy w osiąganiu celów oraz system nagród działają jako pozytywne zachęty i wzmacniają uwieńczone powodzeniem zachowania, które powtarzane są następnym razem w przypadku, gdy zaistnieje podobne sytuacja.
Teoria oczekiwań
Teoria oczekiwań twierdzi, że motywacja występuje jedynie wówczas, gdy osoby:
Czują się zdolne do zmiany własnego zachowania
Są pewne, że zmiana ich zachowania zaowocuje pozytywnymi skutkami
Będą tak cenić nagrodę, aby chcieć zmienić własne zachowanie.
Teoria ta wskazuje, że motywacja jest możliwa jedynie wtedy, gdy istnieje dostrzegalny i praktyczny związek między jakością pracy a rezultatem oraz kiedy rezultat jest postrzegany jako środek do zaspokojenia potrzeby. Odnosi się to zarówno do nagród finansowych jak i nie finansowych. Np. jeżeli ludzie chcą osiągnąć rozwój osobisty, jedyną motywacją dla nich będzie stworzenie im możliwości rozwoju, jeżeli będą jej świadomi i będą wiedzieli co zrobić, aby z niej skorzystać i będą umieli to zrobić oraz czy ta możliwość jest warta wysiłku. Teoria oczekiwań wyjaśnia, dlaczego motywowanie zewnętrzne np. system premii uznaniowych będzie skuteczne jedynie wtedy, gdy powiązanie między wysiłkiem a nagrodą jest wystarczająco jasne, a wartość nagrody warta wysiłku. Wyjaśnia również, dlaczego motywacja wewnętrzna, związana z samą pracą, bywa często potężniejsza od motywacji od motywacji zewnętrznej. Efekty motywacji wewnętrznej znajdują się pod większą kontrolą poszcze gólnych osób, które na podstawie dotychczasowych doświadczeń mogą lepiej zrozumieć zakres, w jakim pozytywne i korzystne rezultaty można osiągnąć dzięki własnemu zachowaniu. Implikacje teorii motywowania
Nie ma prostych sposobów na zwiększenie skuteczności motywowania. Motywowanie uzależnione jest od:
Potrzeb i aspiracji danej osoby, a one bywają bardzo różnorodne
Zarówno od wewnętrznych jak i zewnętrznych czynników motywacyjnych, choć nie sposób powiedzieć, jaka byłaby najlepsza mieszanka takich czynników
Oczekiwań co do nagród, które będą się znacznie różniły w zależności od konkretnych osób i ich dotychczasowego doświadczenia, a także od tego jak rozumieją system nagród
Kontekstu społecznego, gdzie wpływ kultury przedsiębiorstwa, menedżerów i współpracowników mogą zaowocować gamą czynników motywujących, które jest trudno przewidzieć, a tym samym trudno nimi zarządzać.
Konieczne jest tworzenie właściwego klimatu, który umożliwi powszechne zastosowanie różnych metod motywowania. Podstawowym celem powinno być wzmocnienie systemu wartości dotyczących wydajności i kompetencji. Nagrody finansowe muszą rozpatrywane z trzech punktów widzenia:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz