Bezrobocie ukryte - strona 5

Wykład - bezrobocie w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Przybyła
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

- powstaje na skutek zbyt wysokich płac / żądania związków zawodowych / . Bezrobocie ukryte...

Rynek pracy w gospodarce rynkowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego
 • dr Marta Czyż
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3654

pracy. To z kolei wyznaczało dużą skalę tzw. bezrobocia ukrytego (bezrobocia w miejscu pracy...

Bezrobocie- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1932

jawne - ujęte w statystykach bezrobocie ukryte - nie jest widoczne w statystykach, może występować...

Referat o bezrobociu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Karolina Wierczyńska
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 5887

między innymi pogorszenia się stosunków handlowych z byłym Związkiem Radzieckim, likwidacji bezrobocia ukrytego...

Socjologia wsi - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

pozarolnicza, która nigdy nie miała związku z produkcją rolną. Bezrobocie ukryte: 900 tys. -1,5 mln (głównie...

Kwestia rolna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2177

koncentracja bezrobocia jawnego wśród ludności niechłopskiej, a także koncentracja bezrobocia ukrytego wśród...