Bezrobocie ukryte - strona 4

Geografia Regionalna Polski

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764

do restrukturyzacji (bankructwo wielu zakładów, likwidacja PGR). Także bezrobocie ukryte (niepracująca ludność wiejska...

Opracowanie pytan makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2205

- nie występowało w formie jawnej, jedynie bezrobocie „ukryte” - w miejscu pracy 1990-1993 - bardzo szybki wzrost...

Wykład - rynek pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

z koniunkturalnymi procesami spadku popytu globalnego, co wpływa na spadek produkcji i obniżenie się płac Bezrobocie...

Bezrobocie - Kwestia społeczna

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

nie było bezrobocia. Każdy miał obowiązek pracy. Każdy był przymuszany do pracy. Bezrobocie które było bezrobociem...

Bezrobocie, inflacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

, podawane do wiadomości bezrobocie ukryte - bezrobocie fikcyjne (sztuczne tworzenie miejsc pracy...

Bezrobocie - pojęcie, przyczyny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

tzw. bezrobocie ukryte występowało w gospodarce socjalistycznej. Polegało ono na występowaniu nadwyżki...

Testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. dobrowolne,  d. frykcyjne,  e. strukturalne.  15. Bezrobocie ukryte jest charakterystyczne dla:  a. dużych...