Bezrobocie - Kwestia społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie - Kwestia społeczna - strona 1

Fragment notatki:

 
Bezrobocie
Bezrobocie - (pozytywna definicja) to sytuacja, w której większa lub mniejsza liczba osób zdolnych do pracy u jej poszukujących nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie interpretuje się jako chwilową sytuację przejściową, bezrobotnych zaś jako osoby wyczekujące na pracę, którym tymczasowe okoliczności zewnętrzne uniemożliwiają wykonywanie roli pracownika i którzy oczekują na podjęcie pracy. Mówi o tymczasowości, utrudnieniach i woli do podjęcia pracy. Urzędy Pracy definiują bezrobotnych zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dn. 14 grudnia 1994 roku i na tej podstawie ich rejestrują. Urzędy Pracy rejestrują osoby w wieku od 18 r.ż. do okresu ustawowego przejścia na emeryturę. W socjalizmie nie było bezrobocia. Każdy miał obowiązek pracy. Każdy był przymuszany do pracy. Bezrobocie które było bezrobociem ukrytym. Kilka osób pracowało na jednym stanowisku. W pracy robiło się wszystko inne niż praca. Pracy nie było więc trzeba było udawać, że coś się robi. Doprowadziło to do upadku kultury pracy. Rozpoczęcie ruchów społecznych spowodowało obniżenie płac i zwalnianie pracowników. Społeczeństwo zubożało. Podczas reformy systemu doszło do zobiektywizowania potrzeb zatrudnienia. Kosztem zmian było lawinowe bezrobocie. Rodzaje bezrobocia
W literaturze przedmiotu wyróżnia się najczęściej trzy typy bezrobocia:
frykcyjne - jest uważane za zdrową normę gospodarki rynkowej, jest zjawiskiem którego nie można uniknąć, oscyluje maksymalnie wokół 4-5%, powstaje ono wtedy, gdy np. pracownicy zwalniają się z pracy lub są zwalniani i pozostają bezrobotnymi przez względnie krótki czas, miejsc pracy jest z reguły więcej niż osób jej poszukujących.
strukturalne - najbardziej typowy rodzaj bezrobocia w Polsce. Ma ono miejsce wtedy gdy w obrębie gospodarki dochodzi do dużych zmian takich jak np. restrukturalizacja - zmiana struktury gospodarki, gdy upadają pewne gałęzie przemysłu, branże a nowe rozwijają się bardzo powoli. Restrukturalizacja górnictwa, hutnictwa, przemysłu lekkiego, rolnictwa (PGR). Zmiany struktury gospodarki w powyższej sytuacji tworzą dla bezrobotnych trudną sytuację, gdyż mimo zaangażowania i aktywności w poszukiwaniu pracy nie mogą tej pracy znaleźć. cykliczne (koniunkturalne) - wynika ono z naturalnego cyklu gospodarki światowej składającego się z okresów prosperity (szybkiego rozwoju gospodarki) przechodzących z czasem w okres recesji czyli spowolnienia gospodarki. Nie wiadomo jak długi i głęboki będzie ten cykl. Pracodawcy zwalniają na początku najmniej potrzebnych pracowników.
 
Nietypowe rodzaje bezrobocia (nie znajdziemy ich w statystykach):
Dobrowolne Kobiety :
- kobiety onieśmielone rynkiem pracy - małe szanse na znalezienie pracy przez rynek lokalny


(…)

… którym nie opłaca się pracować
c ) osoby pracujące w szarej strefie ( na czarno)
d ) nisko wykwalifikowani pracownicy wykonujący żmudną i nudną pracę
e ) czerpią zysk z innego źródła aniżeli z wynagrodzenia ( np. złodzieje , prostytutki , grupy patologiczne - które pozyskują środki z nielegalnych źródeł )
Pod zatrudnienie - dotyczy to osób pracujących na stanowiskach nie wymagających wysiłku ale kwalifikacji…
… rodzinnych
Makro i biopsycho skutki bezrobocia
Makroekonomiczne skutki bezrobocia
bezrobocie jest bardzo kosztowną kwestią społeczną, wiąże się to z:
utrzymywaniem całej infrastruktury bezrobocia (biura, urzędy pracy, finansowanie form aktywizacji zawodowej osób-kursy, szkolenia, staże)
finansowanie wszelkich świadczeń dla osób bezrobotnych (zasiłki, ubezpieczeni dla bezrobotnych i ich rodzin)
Migracje…
… z płucami
Rośnie zachorowalność na choroby układu kostnego i stawowego
Wzrost patologii
Alkoholizm
Wzrost narkomanii i przestępczości
Wzrost przemocy domowej, rozwodów i separacji
Wzrasta liczba podejmowanych prób samobójczych
Bezrobocie a funkcje w rodzinie
Funkcja prokreacyjno-seksualna
Regulacja poczęć, zmniejszenie śmiertelności dzieci
Możliwość leczenia dzieci
Patologia, wynikająca z procederu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz