Testy z mikroekonomii

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy z mikroekonomii - strona 1 Testy z mikroekonomii - strona 2 Testy z mikroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.
7.
a.
b.
c.
d.
8.
a.
b.
c.
d.
9.
Stopa bezrobocia jest to stosunek: 
liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym, 
liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo, 
liczby bezrobotnych do ogólnej liczby ludności kraju, 
liczby bezrobotnych do liczby osób pracujących.  
Zasoby siły roboczej to: 
osoby  w  wieku  produkcyjnym,  które  są  zdolne  do  podjęcia  pracy  na  warunkach 
typowych dla danej gospodarki, 
ogół ludności w wieku produkcyjnym, 
osoby  w  wieku  produkcyjnym,  które  są  gotowe   do   podjęcia  pracy  na  warunkach 
typowych dla danej gospodarki, 
osoby  w  wieku  produkcyjnym,  które  są  zdolne  do  pracy  i  gotowe  do  jej  podjęcia 
na warunkach typowych dla danej gospodarki. 
Zasoby siły roboczej zmniejszają się: 
absolwenci szkół średnich podejmą pracę, 
osoby szukający pracy zrezygnują z dalszego poszukiwania, 
osoby pracujące zrezygnują z pracy i zarejestrują się w urzędach zatrudnienia, 
część  absolwentów  szkół  wyższych  nie  znajdzie  pracy  i  zarejestruje  się  w  urzędach 
zatrudnienia. 
Zasób bezrobocia zostanie zasilony przez osoby: 
zrezygnowały z poszukiwania pracy, 
przeszły na emeryturę, 
zostały zwolnione z pracy i zarejestrowały się w urzędach zatrudnienia, 
podjęły pracę. 
Pasywna polityka państwa na rynku pracy: 
obejmuje różnorodne formy pomocy finansowej dla bezrobotnych, 
obejmuje  zespół  instrumentów  mających  na  celu  poprawę  funkcjonowania  rynku 
pracy, 
polega na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych w celu zredukowania bezrobocia, 
polega na wykorzystaniu instrumentów pieniężnych w celu zredukowania bezrobocia. 
Bezrobocie frykcyjne: 
powstaje w wyniku spadku globalnego popytu i produkcji, 
jest minimalny, niemożliwy do obniżenia poziomu bezrobocia, 
występuje w warunkach równowagi na rynku pracy, 
wynika  z  rozbieżności  między  strukturą  kwalifikacji  osób  poszukujących  pracy  a 
ofertami pracy. 
Jeśli popyt na pracę jest równy 100 tys. osób, a podaż pracy 120 tys. osób, to: 
wielkość zatrudnienia wynosi 120 tys., 
wielkość zatrudnienia wynosi 100 tys., 
bezrobocie dobrowolne wynosi 20 tys., 
bezrobocie przymusowe wynosi 20 tys. 
Jeżeli  popyt  na  pracę  jest  równy  100 tys.  osób, podaż pracy 120 tys. osób, a zasób 
siły roboczej 150 tys. to: 
bezrobocie przymusowe wynosi 30 tys., 
bezrobocie dobrowolne wynosi 30 tys.,  
wielkość bezrobocia wynosi 50 tys., 
wielkość zatrudnienia wynosi 50tys..   
Zgodnie z ujęciem neoklasycznym: 
a. aktywna  ingerencja  państwa  w  procesy  gospodarcze  jest  niezbędna  w  celu  obniżenia 
bezrobocia, 
b. bezrobocie ma charakter przymusowy i twardy, 
c. bezrobocie  jest  wynikiem  ograniczeń  w  swobodnym  działaniu  mechanizmu 
rynkowego na rynku pracy, 
d. przyjmuje się założenie o sztywności płac nominalnych. 
10. Zgodnie z ujęciem Keynesistowskim: 
a. w  warunkach  swobodnego  działania  mechanizmu  rynkowego  występuje ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz