Ekonomia-Test 15

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2947
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia-Test 15 - strona 1

Fragment notatki:

TEST 15
1. Bezrobotni to: a) niepracujące osoby w wieku produkcyjnym,
b) osoby w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym, zdolne do pracy, lecz niechętne jej podjęciu,
c) bierni zawodowo,
d) część zasobów siły roboczej.
2. W skład zasobów siły roboczej wchodzą:
a) aktywni i bierni zawodowo,
b) zatrudnieni i bezrobotni,
c) osoby w wieku produkcyjnym oraz pracujące osoby w wieku nieprodukcyjnym,
d) tylko zatrudnieni.
3. Stopa bezrobocia:
a) pokazuje, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni,
b) pokazuje, jaką część ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym stanowią bezrobotni,
c) nie uwzględnia bezrobocia naturalnego,
d) jest równa zeru, gdy rynek pracy jest w stanie równowagi.
4. Bezrobocie strukturalne spowodowane jest:
a) niedostatecznym popytem na dobra,
b) zbyt wysokimi płacami realnymi,
c) niedopasowaniem struktury podaży i popytu na siłę roboczą,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
5. Redukcje zatrudnienia w kopalniach węgla, związane z przestawieniem się gospodarki na zwiększenie wykorzystania alternatywnych nośników energii, są przykładem:
a) bezrobocia frykcyjnego,
b) bezrobocia strukturalnego,
c) bezrobocia keynesistowskiego,
d) bezrobocia ukrytego.
6. Bezrobocie keynesistowskie:
a) jest rezultatem niedostatecznego popytu na dobra,
b) ma charakter dobrowolny,
c) ograniczane jest poprzez spadek płac realnych,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
7. Osoba, która zrezygnowała z jednej pracy i za miesiąc zamierza podjąć nową pracę, należy do zasobu bezrobocia: a) frykcyjnego,
b) strukturalnego,
c) keynesistowskiego,
d) ukrytego.
8. W gospodarce występuje równowaga na rynku pracy, jeśli:
a) nie występuje bezrobocie frykcyjne,
b) nie występuje bezrobocie strukturalne,
c) nie występuje bezrobocie keynesistowskie,
d) naturalna stopa bezrobocia jest równa zeru.
9. Niewystarczający popyt globalny na dobra powoduje powstawanie:
a) bezrobocia frykcyjnego,
b) bezrobocia strukturalnego,
c) bezrobocia keynesistowskiego,
d) bezrobocia ukrytego.
10. Aby obniżyć naturalną stopę bezrobocia, państwo powinno:
a) zwiększyć zasiłki dla bezrobotnych,
b) wprowadzić programy robót publicznych,


(…)

…. Aby obniżyć naturalną stopę bezrobocia, państwo powinno:
a) zwiększyć zasiłki dla bezrobotnych,
b) wprowadzić programy robót publicznych,
c) ograniczyć niedoskonałości rynku pracy,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
11. Do zasobu bezrobocia zaliczana jest:
a) pielęgniarka, która została zwolniona z pracy w szpitalu 3 miesiące temu, ale za tydzień zacznie pracę w innym szpitalu,
b) nauczycielka języka rosyjskiego, która pracuje na pół etatu, a chciałaby pracować w pełnym wymiarze godzin,
c) fryzjerka, która jest na urlopie macierzyńskim,
d) wszystkie wymienione osoby są zaliczane do zasobu bezrobocia.
12. Nie jest prawdą, że:
a) im łatwiej jest otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, tym niższa jest naturalna stopa bezrobocia,
b) naturalna stopa bezrobocia występuje nawet wtedy, gdy rynek pracy jest w stanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz