Bezrobocie, inflacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie, inflacja - strona 1 Bezrobocie, inflacja - strona 2

Fragment notatki:

Bezrobocie, inflacja R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 532-582
definicja bezrobocia - stan, w którym osoby w wieku produkcyjnym są zdolne i gotowe do podjęcia pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce oraz pozostają bez pracy, pomimo podjęcia poszukiwań pracy
zatrudnienie i bezrobocie - zatrudnienie to fakt udokumentowanej pracy, za którą pobiera się opłatę lub inne świadczenia, bezrobocie to stan braku zatrudnienia, mimo chęci pracy
ludność w wieku produkcyjnym a zasoby siły roboczej - występuje następująca hierarcha
ludność w wieku produkcyjnym - wszyscy zdolni do pracy
bierni zawodowo - zdolni do podjęcia pracy, którzy z własnej woli pozostają nieaktywni
aktywni zawodowo (zasoby siły roboczej)
zatrudnieni
bezrobotni
przyczyny bezrobocia
wzrost wydajności - większa wydajność pracowników i maszyn wyklucza potrzebę zwiększania zatrudnienia
wzrost kosztów pracy - im droższa praca, tym mniej zatrudnionych, którzy muszą pracować efektywniej
recesja - tzn. bezrobocie koniunkturalne, powstaje z powodu globalnego załamania gospodarki i spadku popytu na pracę
klasyczne ujęcie:
A. Smith - niesprawnie działający rynek pracy
D. Ricardo - stosowanie maszyn wypiera siłę roboczą z procesu produkcji
K. Marks - rozwój technologiczny przyczyną rozwoju bezrobocia
zależność wyboru techniki produkcji od kosztów pracy i kosztów kapitału
rodzaje bezrobocia
bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi - może występować w sytuacji równowagi na rynku pracy
bezrobocie frykcyjne - nieredukowalne minimum bezrobocia w dynamicznej gospodarce, powstaje w związku z powolnością przystosowań struktury podaży siły roboczej i struktury popytu na siłę roboczą na niedoskonale funkcjonującym rynku pracy
bezrobocie strukturalne - powstaje w wyniku niedopasowań struktury podaży siły roboczej i popytu na siłę roboczą, przede wszystkim w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym i regionalnym
bezrobocie związane z nadwyżką całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem na siłę roboczą - bezrobocie wywołane osłabieniem ogólnej aktywności gospodarczej, tłumaczone jest niedostatecznym popyte na dobra, lub zbyt wysokimi płacami (tzw. bezrobocie klasyczne)
bezrobocie jawne i ukryte
bezrobocie jawne - bezrobocie oficjalne, mierzone statystykami i kontrolowane, podawane do wiadomości
bezrobocie ukryte - bezrobocie fikcyjne (sztuczne tworzenie miejsc pracy), bezrobocie utajnione, mierzone fałszywymi statystykami, bezrobocie nie uwzględniające zatrudnionych de facto w szarej strefie
bezrobocie krótkookresowe i długotrwałe
bezrobocie krótkookresowe - wynikające z czasowe przestawiania się gospodarki i niedopasowań na rynku pracy


(…)


bezrobocie naturalne - bezrobocie towarzyszące równowadze na rynku pracy, oraz będące wyrazem świadomej akceptacji braku zatrudnienia ze względu na niezadowalające warunki pracy
bezrobocie przymusowe - związane z obniżeniem produkcji przez producentów, ma charakter trwały
cel zasiłków dla bezrobotnych i geneza ich powstania - zasiłki dla bezrobotnych mają spowodować umożliwienie im egzystencji i co za tym idzie nie obciążaniu państwa ich utrzymaniem, a także umożliwienie bezrobotnym dalsze poszukiwanie pracy i zapobieganie stoczeniu się ich na margines społeczny - geneza zasiłków dla bezrobotnych sięga starożytności, gdzie rozdawano biednym i nie mogącym znaleźć zatrudnienia posiłek - zasiłki pieniężne pojawiły się w XIX wieku w Niemczech
przyczyny walki z bezrobociem
negatywne skutki społeczne…
… inflacji jest błędna polityka banku centralnego
popytowa teoria inflacji
przyczyną inflacji jest ustalenie się agregatowego popytu na towary na poziomie przewyższającym możliwość jego zaspokojenia
luka inflacyjna
rozmiar luki inflacyjnej wyznaczony jest przez różnicę między wielkością łącznego popytu na towary a wielkością dochodu narodowego odpowiadającego pełnemu wykorzystaniu zdolności wytwórczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz