Bezrobocie cykliczne - strona 3

Socjologia wsi - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

, np. górników. Bezrobocie cykliczne - w pewnych fazach cyklu ekonomicznego, w fazie recesji spada...

Bezrobocie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

- bezrobocie technologiczne bezrobocie cykliczne - bezrobocie sezonowe bezrobocie klasyczne - bezrobocie...

Społeczna kwestia bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3500

to systematyczna poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce powodującej także spadek bezrobocia cyklicznego...

Rynek pracy i bezrobocie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3668

. Rośnie zatem bezrobocie. Zmniejszenie bezrobocia cyklicznego następuje w miarę poprawy koniunktury...

Bezrobocie - zatrudnienie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3171

się z problemem bezrobocia ekonomiści wyróżnili trzy rodzaje bezrobocia (cykliczne, strukturalne i frykcyjne...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5544
Wyświetleń: 15911

długofalowe. Bezrobocie cykliczne – falowanie popytu globalnego powoduje wahania stopy bezrobocia. Funkcja...

Bezrobocie makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

. Bezrobocie cykliczne wywołane przez okresowe spadki koniunktury gos­podarczej, tzn. przez szeroko zakrojoną...