Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - strona 5

Integracja gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

. Wzrost salda bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 4. Pogorszenie się salda w obrotach bieżących...

Międzynarodowe przepływy kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1771

.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - długookresowe lokowanie kapitału; przepływ kapitału w celu uzyskania...

Zadłużenie międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 637
Wyświetleń: 973

dotacji budżetowych) liberalizacja przepisów prawnych w celu otwarcia rynku dla bezpośrednich inwestycji...

Międzynarodowy przepływ produkcji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

portfela inwestycyjnego w celu ograniczenia ryzyka Bezpośrednie inwestycje zagraniczne forma długookresowej...

Polityka Gospodarcza - wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Galik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

krajowych (prymat oszczędności nad konsumpcją ) o duży napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych ( Azja...

Finansowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

od bezpośrednich inwestycji zagranicznych Zewnętrzne finansowanie Po II Wojnie Światowej, wielu ekonomistów...

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

napływ do rejonów restrukturyzowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zagadnienie pomocy...