Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 256

Strumienie pieniężne i ich podział

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4109

W zamian za to mamy emerytury, zasiłki, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, sądownictwo, szkolnictwo...

Wykład - wprowadzenie do przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

ustanowienie obywatelstwa Unii - Rozwój UE jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości...

Wykład - Organizacje międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której jest zagwarantowany swobodny przepływ osób; środki...

Ludzkość i humanizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

o pokojowym rozwiązywaniu sporów m-wych Rezolucje ZO ONZ część szczegółowa: prawo m-we pokoju i bezpieczeństwa...

Samostanowienie, rozpad, secesja i uznanie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

. bezpieczeństwa - przyczynianiu się do bezpieczeństwa regionalnego i pokojowego rozwiązywania sporów sąsiedzkich...

Zasada publiczno_ci i jej ograniczenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

z nimi współdziałających (ujmowane jako element zasady konradyktoryjności) jawność zewnętrzna odnosi się do ogółu...

Emocje podstawowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

mechanizmów: zachowań prostych i złożonych wewnętrznych i zewnętrznych afektywnych i poznawczych Podejścia...