Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 177

Zarządzanie jakością ISP UJ - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Roman Batko
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3339

poczucia bezpieczeństwa samemu aparatowi władzy; słowa kluczowe: biurokracja, typy władzy; 2 c) zarządzanie...

Nauki o organizacji - pytania na zerówke

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Rafał Kusa
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2114

rozwojowych spółki, przywiązuje dużą wagę do współdziałania z otoczeniem zewnętrznym i bazuje na teoriach...

Kontrola kosztów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

zewnętrzna jest to kontrola (badanie, rewizja) dokonywana przez osoby, które nie są pracownikami...

Nawierzchnia drogowa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

ich odwodnienie i odprowadzenie wody do kanałów pod chodnikami bezpieczeństwa (rys 4.22). W przejściach...

Przekrój poprzeczny budowli

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

przede wszystkim warunkami bezpieczeństwa: • samej budowli w sensie stabilizacji górotworu w jej otoczeniu oraz w sensie...

Imperfekcje globalne i lokalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1680

imperfekcji globalnych i lokalnych w obliczeniach statycznych i sprawdzanie bezpieczeństwa prętów zależy...