Przekrój poprzeczny budowli

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekrój poprzeczny budowli - strona 1 Przekrój poprzeczny budowli - strona 2

Fragment notatki:

Przekrój poprzeczny budowli
Kształtowanie układu poprzecznego budowli podziemnej jest podyktowane przede wszystkim warunkami bezpieczeństwa:
• samej budowli w sensie stabilizacji górotworu w jej otoczeniu oraz w sensie jej ochrony przed oddziaływaniem urządzeń eksploatacyjnych, głównie środków transportu,
■ ruchu pojazdów bądź eksploatacji zainstalowanego wyposażenia,
• bezpośrednich użytkowników budowli (obsługa tunelu, brygady remontowe, prze­siadka pasażerów, ewakuacja użytkowników w sytuacjach awaryjnych itp.) Wyjściowym punktem projektowania wewnętrznego obrysu budowli jest skrajnia budowlana, ustalona normatywnie dla poszczególnych rodzajów taboru bądź wyposa­żenia eksploatacyjnego. Najczęściej stosujemy gładkie, płynne obrysy przekrojów jed-nonawowych jako budowli wzajemnie niezależnych. Jedynie specjalne obiekty o cha­rakterze punktowym, np. stacje metra, są kształtowane jako wielonawowe przekroje tworzące wspólnie złożoną budowlę podziemną. Budowle wielonawowe wymagają spe­cjalnych, rozbudowanych metod projektowania i są rozpatrywane jako oddzielne za­dania realizacyjne.
Tunele kolejowe. W obrysie wewnętrznego przekroju tunelu kolejowego musi się pomieścić skrajnia budowlana, nawierzchnia, urządzenia odwadniające i wentylacyj­ne. Za wyjściową przyjmuje się skrajnię najbardziej nowoczesną na danym etapie np. z obniżoną trakcją elektryczną (rys. 3.20). Zarówno przepisy kolejowe, jak i potrzeby eksploatacyjne tunelu wymagają pozostawienia między skrajnią budowlaną a obrysem tunelu dodatkowego luzu, który będzie wykorzystywany okresowo w czasie prac re­montowych, w sytuacjach awaryjnych itp. W tunelach jednotorowych luz na całej wy­sokości skrajni powinien wynosić 40 cm, a w tunelach dwutorowych - 30 cm. W zapa­sowej przestrzeni wynikającej z łamanego obrysu skrajni, a gładkiego wewnętrznego konturu tunelu umieszcza się drobne instalacje oświetlenia, sygnalizacji, łączności itd. W wyjątkowych przypadkach wewnątrz tunelu należy przewidzieć dodatkowy przekrój w celu wykonania jego izolacji lub innych specjalnych urządzeń zabezpieczających. Oddzielnym problemem jest też poszerzenie tunelu wykonywanego w łuku. Wielkość poszerzenia w zależności od promienia łuku, nachylenia i liczby torów może docho­dzić od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Tunele o specjalnym programie eksplo­atacyjnym, na przykład Eurotunel, są projektowane według indywidualnych skrajni i dodatkowych wymagań wynikających z warunków obsługi i bezpieczeństwa budow­li. Często są to wymagania o charakterze strategicznym lub antyterrorystycznym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz