Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 179

Sieci komputerowe - wykład 1

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

. Teraz podstawy: Ethernet (rywalizacja) CSMA/CD, detekcja kolizji. Pojęcie domeny kolizji (rywalizacji). Token...

Akty prawa miejscowego - Akt prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1848

normatywnego pojęcia „akt prawa miejscowego”: jest to podustawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego...

Modele motywacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4697

w jaki sposób i przez jakie cele poszczególne osoby są motywowane. Podstawą tej teorii jest pojęcie oczekiwań tzn. czego dana osoba...

Ochrona interesów konsumenta- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Sławomir Skrzypek
 • Ochrona interesów konsumenta
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

pojęcie zacznie szersze wszystkie działania na rzecz konsumenta podejmowane przez instytucje państwowe...

Kultura atrybutywna i dystrybutywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1827

objęcia całej społeczności tym pojęciem Antonina Kłoskowska -1963 K jest to względnie zintegrowana całość...

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

sankcji ujętych w prawie materialnym 3. Problemy związane z definiowaniem prawa Pojęcie prawa odnosi...