Kultura atrybutywna i dystrybutywna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura atrybutywna i dystrybutywna - strona 1 Kultura atrybutywna i dystrybutywna - strona 2 Kultura atrybutywna i dystrybutywna - strona 3

Fragment notatki:

XX wiek Ralph Linton - Kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań i rezultatów zachowań których elementy składowe są wspólne członkom danego społeczeństwa i przekazywane w jego obrębie.
Philip Bagby 1958 - K to sposób myślenia i odczuwania i zachowania a więc główne rodzaje aktywności i jej wytwory których geneza nie jest dziedziczna a które powstają w społeczeństwie
Zachowanie a działanie - zachowanie to też powstrzymanie się od działania.
Stefan Czarnowski - 1938 - K jest to całokształt zobiektywizowanych elementem dorobku społecznego wspólnych szeregowi grup z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się w przestrzeni.
Szerokie i wąskie ujmowanie K
szerokie - do K wchodzi wszystko np polityka gospodarka komunikacja transport rolnictwo, jest to ujęcie antropologiczne bo antropologowie mogli to ujęcie z powodu możliwości objęcia całej społeczności tym pojęciem
Antonina Kłoskowska -1963 K jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegająca wg wspólnych dla zbiorowości wzorów wykształconych i przyswojonych w toku interakcji i zawierająca wytwory takich zachowań
- wąskie - to tylko aspekty symboliczne K. - symboliczne komunikowanie się ludzi. (sztuka język wierzenia obyczaje)
znak - jest to takie coś co zawiera sieć cech (symbolicznych , umowność , intencjonalność jest znakiem czegoś od kogoś - nadawanie znaku dla kogoś)
oznaka - to co jest reakcją naturalną , nie posiada nadbudowy
funkcjoznaki - ubranie meble są to rzeczy funkcjonalne i znaczeniowe
wąska K to względnie zintegrowany system czynności i wytworów kt podstawowym aspektem jest obecność intersubiektywnie rozumianych znaków mających społeczną wartość i akceptację Kultura atrybutywna i dystrybutywna K atrybutywne - kultura jest cechą stałą, czyli właśnie atrybutem ludzości jako gatunku,
K ta jest w całości - to co wspólne K dystrybutywna - zbiór cech kultury określonej zbiorowości, jest to K konkretnych grup np polska , łowicka - ujmuje to co szczególne.
KULTURA A CYWILIZACJA I W niektórych krajach używano zamiennie terminy K i C
Potoczne rozróżnienie K jako coś duchowego, wzniosłego. C jako coś materialnego, technicznego, użytkowego
II Za C uważa się ten etap K, który cechuje się większym postępem L.H. MORGAN
III C uważa się za kres K O. SPENGLER
IV C to taka K, która spełnia następujące warunki:
długi okres trwania
funkcjonowanie na bardzo dużym obszarze geograficznym
musi wytworzyć jakieś nośniki, główny nośnik to pismo


(…)

… - rozwinięta krtań , rozwinięta strefa broki w mózgu (mowa i koordynacja ruchów)
podział pracy - wzajemne uzupełnianie baby i chłopa
stałość popędu sex - zatrzymanie baby przy chłopie
K jest środkiem przetrwania człowieka - jest walką o byt i pochodną inteligencji
Koncepcja Johana Huizinga „homo ludens” - zabawa jako źródło kultury. Koncepcja wg której kultura była zabawą. Wg niego zabawa jest to aktywność posiadająca dwie istotne cechy:
powód do życia
zachowania oparte o normy
Homo ludens - koncepcja J. Huizinga, którego zdaniem u źródeł wszelkich działań ludzkich oraz powstania i rozwoju całokształtu kultury ( w tym wojen, nauki, sztuki, filozofii) leży zabawa, gra, współzawodnictwo. Człowiek jest zatem homo ludens - człowiekiem bawiącym się.
Zygmunt Freud - dwa popędy
miłości zniszczenia ;
nieopanowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz