Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 309

Opis techniczny - projekt odcinka drogi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Michał Witkowski
 • Budownictwo i inżynieria
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6895

pochylenie wynosi: po stronie wewnętrznej łuku po stronie zewnętrznej łuku na szerokości m od strony jezdni...

Teoria Pierre'a Bourdieu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jan Sowa
 • Socjologia kultury
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 3766

: zwracanie uwagi na sens danego dzieła sztuki gdzieś poza nim, lektura wewnętrzna, zwracanie uwagi...

Umiejętności menedżera

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1897

się do wewnętrznego i zewnętrznego świata partnera. Proste nawet gesty mogą wpływać na poprawę kontaktu z ludźmi...

Pojęcia narodu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

poczucia wspólnoty i solidarności wewnętrznej i jej odrębności na zewnatrz. Wspolnota narodowa ma wielkie...

Procedury celne - charakterystyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2331

na: Zewnętrzny - pozwala na przemieszczanie się towaru między dwoma miejscami na obszarze celnym Wspólnoty...

Definicje na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1253

z segetalną; st.C- peryferyczna wewn, siedliska tylko częściowo przekształcone prze czł; pow niedost...

Myśl polityczna starozytnej Grecji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1568

się przesłanie o uwzględnianiu dwóch podstawowych przesłań, czyli piękność zewnętrzna maja koegzystować...

Stoicy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

filozoficznych (np. niewola to tylko stan zewnętrzny, materialny, człowiek może być wolny duchowo...