Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 265

Moderator,scenariusz,rekrutacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1358

zespołu - stosowanie pytań otwartych - wygląd zewnętrzny - neutralny (płeć, strój estetyka) Z czego wynika...

Zakres działania rady ministrów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

); art. 146 ust. 3 pkt 7 i 8 - zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz porządku...

Epoka hellenistyczna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1911

moralności, gwarantuje zewnętrzny spokój; chroni jednostkę przed zawisłością innych - oto założenia...

Istota sprawozdań finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2751

/ sprawozdania fakultatywne, 2) ze względu na adresatów: a/ sprawozdania zewnętrzne, b/ sprawozdania wewnętrzne...

Koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533

być przy tym jedynie instrumentem zapewniającym porządek społeczny i bezpieczeństwo zewnętrzne, a dzięki temu chroniło...

Rozliczenie imprezy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1477

zewnętrzne występujące z takim natężeniem, że jego skutkom powodującym szkodę nie da się zapobiec żadnymi...

Międzynarodowy przepływ produkcji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

przepływu kapitału: charakterze politycznym (kwestie przepływu ze względu na bezpieczeństwo narodowe...