Bezpieczeństwo i higiena pracy - strona 8

Ryzyko zawodowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1729

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz.844) Art. 39 ust.1 - Pracodawca jest obowiązany...

Kodeks pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy...

Warunki termiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

podziemnym jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy. Właśnie ze względu na przewidywaną...

Obowiązki pracodawcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, 6...

Wykład - Ocena ryzyka zawodowego

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1617

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650; z poźn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia...