Bezpieczeństwo i higiena pracy - strona 7

Obowiązki pracownika

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Janusz Czyż
  • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów...

Zestaw pytań na egzamin

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
  • Analiza rynku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

(Jest aktualnie obowiązującą normą dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Określa istniejące...

BHP-pytania na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Marek Kałużyński
  • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2443

w żadnym przypadku Tak, za zgodą młodocianego 50. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie...