Wykład - Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 1 Wykład - Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 2 Wykład - Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna
Wykład 1
Cele
Zapoznać studentów ze specyfiką MZZL
Podnieść kompetencję w rozpoznawaniu istotnych uwarunkowań międzynarodowych ZZL
Przećwiczyć tworzenie projektów w zakresie ZZL w firmach międzynarodowych
MZZL
(1) międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, jest to sieć odmiennych działań, funkcji i procesów, które są ukierunkowane na przyciąganie, rozwój, utrzymywanie zasobów ludzkich wielonarodowych korporacjach;
(2) jest to agregat wielu systemów zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystywanych do zarządzania ludźmi w korporacji międzynarodowej i pomiędzy centralą i regionami poza krajem macierzystym (Taylor i inni, 1996: 960) Model 7K Torrington
1 Kosmopolityzm - ponad narodowa elita, niezależność od macierzy
2. Kultura - różnice i kultura korporacyjna
3. Kompensacja - specjalne nagrody
4. Komunikacja - trudności w łączności (wewnątrz i na zewnątrz)
5. Konsultacja - wiedza lokalnych i globalnych specjalistów niezbędna
6. Kompetencja - opracowanie specjalnych list dodatkowych kompetencji
7. Kooordynacja - formalne i nieformalne sposoby
Typy organizacji ponadnarodowych
Transnarodowe
Międzynarodowe
Globalne
Rodzinne Nierodzinne
Branże
Praktyki ZZL
Co bierzemy pod uwagę przy projektowaniu ?
HISTORIĘ /SPOŁECZNĄ PAMIĘĆ/
PRAWO KULTURĘ
UWARUNKOWANIA POLITYCZNE
STRUKTURĘ DEMOGRAFICZNĄ
EKONOMIĘ
WARUNKI NATURALNE
ORGANIZACJA
INFRASTRUKTURA
ROZWÓJ TECHNICZNY I TECHNOLOGICZNY
Labor unions, which had existed as early as 1790 in the United States, became much more powerful during the late 1800s and early 1900s. The first corporate employment department designed to address employee concerns was created by the B.F. Goodrich Company in 1900. In 1902 National Cash Register formed a similar department to handle worker grievances, wage administration, record keeping, and many other functions that would later be relegated to HRM departments at most large U.S. companies. HRM as a professional discipline was especially bolstered by the passage of the Wagner Act in 1935 (also known as the National Labor Relations Act), which remained the basic U.S. labor law through the 1990s. During the 1930s and 1940s the general focus of HRM changed from a focus on worker efficiency and skills to employee satisfaction. In the 1960s and 1970s the federal government furthered the HRM movement with a battery of regulations created to enforce fair treatment of workers, such as

(…)

…. Podstawowymi elementami tego systemu są podatki bezpośrednie, obciążające podatników oraz podatki pośrednie obciążające konsumenta dóbr lub usług, a płacone przez uczestników procesu produkcji i obrotu dóbr i usług.
Opieka zdrowotna Jest to zespół osób i instytucji, których zadaniem jest zapewnienie opieki i świadczeń medycznych dla ludności. Jej podstawową cechą jest dostępność.
System finansowy System finansowy to zbiór zasad oraz form organizacyjnych, regulujących mechanizmy finansowe i zabezpieczających sprawność przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, uwzględniając zróżnicowanie źródeł pozyskiwania kapitału.
Bezpieczeństwo i higiena pracy Na pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy składają się gwarancje prawne, służące zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. Obejmują one normy…
… kilka podstawowych obszarów, wśród których najważniejszymi są:
Uwarunkowania prawne Jest to uporządkowany, podzielony na gałęzie zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez dane państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym, stanowiącym zabezpieczenie jego przestrzegania.
System ubezpieczeń społecznych
Jest to system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz