Zestaw pytań na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw pytań na egzamin - strona 1 Zestaw pytań na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

jaki jest cel i zasady działania systemu HCCP? Głównym celem jest rozpoznanie i kontrolna zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkcyjnego i składowania żywności. 7 zasad HCCP: Przeprowadzenie analizy zagrożeń. Określenie krytycznych punktów kontroli. Ustalenie wartości krytycznych. Ustalenie sposobu monitorowania parametrów kontrolnych. Ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w krytyczn ych punktach kontroli. Ustalenie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu. Ustalenie dokumentacji odnośnie wszystkich procedur i zapisów stosownych do ww. zasad i ich zastosowania Co to jest GAP i jakie zawiera zasady? Zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków. Została wprowadzona obowiązkowo dla rolników ubiegających się o wsparcie finansowe. Zobowiązują rolników m.in . do przestrzegania okresów karencji po zastosowaniu nawozów, środków ochrony roślin czy leków, aby pozostałości użytego środka nie dostały się do żywności. Określają, czym i w jaki sposób należy karmić zwierzęta hodowlane, czy nawozić oraz jak zapewnić bezpieczeństwo konsumentowi poprzez produkcję podstawową (tzw. produkcja pierwotna) Podaj 3 przykłady systemów ISO.      ISO 9001 - system zarządzania jakością (Określa zasady kontroli nad pracami, czynnościami w celu uzyskania pewności co do jakości prac, czynności świadczonych na rzecz klienta i jego wymagań).    ISO 14001 - system zarządzania ochroną środowiska (Jest metodą rozpoznania i kontroli wpływu, jaki firma wywiera na środowisko naturalne. Przynosi oszczędności związane ze zwiększeniem produktywności. Osiągnięte poprzez określenie metod minimalizacji odpadów, optymalnego wykorzystania energii. Pozwala też na weryfikację, czy zostały spełnione wymagania przepisów związanych z ochroną środowiska).    ISO 18001 - system zarządzania środowiskiem pracy (Jest aktualnie obowiązującą normą dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Określa istniejące potrzeby w zakresie BHP, przy uwzględnieniu zarówno zatrudnionych pracowników, jak również osób odwiedzających firmę).    ISO 22000 - system zarządzania bezpieczeństwem żywności (Określa wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym). na czym polega TQM?   Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Managemen) podejście do zarządzania organizacją , w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz