Obowiąki przedsiębiorców w wolnej sferze podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiąki przedsiębiorców w wolnej sferze podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązki przedsiębiorców w wolnej sferze podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
*WPIS DO REJESTRU (U. z '97 o krajowym rejestrze sądowym) *Rejestr składa się z: *rejestru przedsiębiorców (Wchodzą: *osoby fizyczne prowadzące dz. gosp., *spółka jawna, komandytowa, z.o.o. akcyjna, *przedś. państw., jednostki rozwojowo-badawcze, *przedsiębiorcy zagraniczni, *towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, *inne osoby prawne prowadzące dz. gosp. w świetle ustawy 'Prawa o działalności gospodarczej.', *oddziały zagranicznych spółek akcyjnych, z.o.o. i komandytowo-akcyjnych*rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Aby nie wytworzyła się szara strefa, by nie było 'prania pieniędzy'.)*rejestru dłużników niewypłacalnych (Abyśmy wiedzieli z kim prowadzimy interesy. Możemy otrzymać informacje o podm. gosp., jego wypłacalności. Rejestry prowadzone są w sądach rejonowych w miastach wojewódzkich.) *Urzędy Gminy: *będą zobowiązane do udzielania wglądu do Europejskiej Klasyfikacji Działalności czyli klasyfikacji rodzaju prowadzenia dz. gosp.*będą musiały udostępniać formularze wniosków do sądów rejonowych *będą informowały o kosztach oraz o sposobie ich uiszczania *REJESTRY SPECJALNE: *REGON - numer statystyczny nadawany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny, na mocy ustawy o 'Statystyce publicznej' *NIP - numer identyfikacji podatkowej otrzymujemy na podstawie u. z '95r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników *ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczamy się we właściwym miejscowo ZUS-ie *PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO *BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy wprowadzone na podstawie KP z 1974r.. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń BHP. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przep. BHP. *PRZEP. PRZECIWPOŻAROWE - ustanowione na mocy u. z '91r. o 'Ochronie przeciwpożarowej' *droga ewakuacyjna *rozmieszczenie gaśnic *szkolenia przeciwpożarowe. Organem kontrolnym jest Państwowa Straż Pożarna (istnieje też Ochotnicza Straż Pożarna). *P. SANITARNE - regulowane w u. z '85 o inspekcji sanitarnej. Dz. gosp. związana z produkcją i przewozem artykułów spożywczych. Nie mogą w tym uczestniczyć nosiciele różnych chorób zakaźnych + gruźlicy. Nosiciele wirusa HIV nie mogą pracować w bezpośredniej styczności z artykułami spożywczymi. Kontroluje to Państwowa Inspekcja Sanitarna. *P. PRAWA BUDOWLANEGO - regulowane na podstawie u. z '94. Kontrolują to organy Nadzoru Budowlanego *P. DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA - regulowane są w dwóch u. z '80 o kształtowaniu i ochronie środowiska naturalnego i z '91o ochronie przyrody. Przep. szczególne: *prawo wodne *pr. górnicze *p. o lasach *KWALIFIKACJE ZAWODOWE osób prowadzących dz. gosp. Zawody wymagające odpowiednich kwalifikacji: *medyczne *prawnicze *techniczne. Te kwalifikacje muszą posiadać osoby świadczące dane usługi. * ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz