Samorządowa administracja gospodarcza- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorządowa administracja gospodarcza- opracowanie - strona 1 Samorządowa administracja gospodarcza- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Samorządowa administracja gospodarcza.
Zadania zlecone i własne sam. ter. w dziedzinie gosp. Adm. samorządową stanowi zarząd gminy (U. z 8.III.'90), który jest organem wykonawczym. Skład zarządu: *wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jako przewodniczący zarządu *ich zastępcy *pozostali członkowie Zarząd: *wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (kontroluje to rada gminy i regionalna izba obrachunkowa) *organizuje i kontroluje działalność jedn. organizacyjnych *pełni funkcje walnego zgromadzenia w jednoosobowych spółkach gminy *współdziała z terenowymi organami adm. rządowej w realizacji ich zadań na rzecz gosp. Rola adm. samorządowej jako aparatu gosp. odnosi się głównie do wykonywania zadań gosp. gminy. *U z 5.VI.'98. - Adm. sam. w powiecie tworzy zarząd powiatu, w skład którego wchodzą starosta (przewodniczący), wice-starosta i pozostali członkowie. W woj. w skład zarządu woj. wchodzi marszałek woj. (przewodniczący), wiceprzewodniczący i pozostali członkowie. Zarząd gminy, powiatu i woj. są organami wykonawczymi o charakterze kolegialnym, chociaż decyzje w sprawach indywidualnych wydają przewodniczący zarządów. Samorząd gospodarczy.
Cechy samorządu: *organizacja wyodrębnionej grupy społecznej *charakteryzuje go powszechność członkostwa *ma strukturę wewnętrzną opartą na demokracji *jest samodzielny i odpowiada za swoją działalność. Sam. gosp.: *tworzony jest przez określone grupy zawodowe *powinny przejmować niektóre funkcje adm. gosp. *powinien prowadzić ewidencję i rejestrację, wtedy można by było obniżyć ryzyko współpracy z niesolidnymi partnerami * powinny kształtować i kultywować zachowanie zasad etyki zawodowej i obyczajów kupieckich *może ułatwiać rozwój gosp., stabilizację i prowadzenie polityki gosp. o charakterze długofalowym poprzez zmniejszenie skali oportunistycznych zachowań przedsiębiorców *dzięki szerokiej działalności sam. gosp. możliwe jest zwalczanie bezrobocia *ułatwia podejmowanie wielu czynności faktycznych *przejmuje wykonawstwo części zadań państwa wobec gosp.
Organizacje pracowników i pracodawców.
Obywatele, którzy są pracownikami lub osobami bezrobotnymi mogą się zrzeszać w związkach zawodowych - organizacje powołane do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy (OPZZ, Solidarność, Solidarność Rolników indywidualnych, Solidarność 80). Związki zawodowe mogą wyrażać opinie na temat projektów aktów prawnych , ich założeń, mogą występować z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy w zakresie objętym zadaniami zw. zaw. Również pracodawcy tworzą związki grupujące pracodawców. (Business Center Club) Zadaniami związków pracodawców są ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków. Federacje i konfederacje związków pracodawców mogą opiniować założenia i projekty aktów prawnych i prowadzić rokowania zbiorowe.


(…)

… (paserstwo, przemyt) *skutki umów, które są nieważne dla prawa (świadczenie usług seksualnych) *Sfera względnego zakazu wykonywania dz. gosp. (Ustawodawca zgadza się na to aby podmioty gosp. prowadziły dz. gosp., która jest zakazana (monopol).) *Reglamentowane wykonywanie dz. gosp. (Ustawodawca wprowadza ograniczenia na prowadzenie dz. gosp.: *koncesję, *zezwolenia)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz