Promesa koncesyjna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promesa koncesyjna- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Co to jest promesa koncesyjna?
Promesa koncesyjna - przyrzeczenie wydania koncesji. O promesę może ubiegać się każdy, kto zamierza podjąć dz. gosp. podlegającą koncesjonowaniu. Promesę udziela się na czas nieokreślony nie krótszy jednak niż 6 miesięcy. Przedsiębiorca ma pewność, że po jakimś czasie uzyska koncesję. Może zacząć gromadzić kapitał, pozyskiwać pracowników, ale nie może prowadzić dz. gosp. Banki udzielają kapitał pod zastaw promesy koncesyjnej. Promesa jest to tak jakby okres próbny dla przedsiębiorcy.
Obowiązki przedsiębiorców związane z ochroną życia i zdrowia ludzkiego.
*BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy wprowadzone na podstawie KP z 1974r.. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń BHP. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów BHP. *PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE - ustanowione na mocy ust. z '91r. o 'Ochronie przeciwpożarowej' *droga ewakuacyjna *rozmieszczenie gaśnic *szkolenia przeciwpożarowe.
Organem kontrolnym jest Państwowa Straż Pożarna (istnieje też Ochotnicza Straż Pożarna). *PRZEPISY SANITARNE - regulowane w ust. z '85r. o 'Inspekcji Sanitarnej'. Dz. gosp. związana z produkcją i przewozem artykułów spożywczych. Nie mogą w tym uczestniczyć nosiciele różnych chorób zakaźnych + gruźlicy. Nosiciele wirusa HIV nie mogą pracować w bezpośredniej styczności z artykułami spożywczymi. Kontroluje to Państwowa Inspekcja Sanitarna. *PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO - regulowane ustawą z '94r.. Kontrolują to organy Nadzoru Budowlanego *PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA - regulowane w dwóch ustawach z '80r. o 'Kształtowaniu i ochronie środowiska naturalnego' i z '91r. o 'Ochronie przyrody'. *RACHUNKI BANKOWE Przepisy szczególne: *prawo wodne *p. górnicze *p. o lasach *KWALIFIKACJE ZAWODOWE osób prowadzących dz. gosp. Zawody wymagające odpowiednich kwalifikacji: *medyczne *prawnicze *techniczne. Te kwalifikacje muszą posiadać osoby świadczące dane usługi.
Francuski i austro-niemiecki model koncesji (wskaż różnice).
Dwie historyczne koncepcje koncesji: *K. francuska - W tej k. koncesja składała się z aktu adm. o umowy adm., określającej dodatkowe warunki prowadzenia dz. gosp. (prawo do wywłaszczania, do pobierania opłat). *K. austro-niemiecka - W tej k. koncesji nie było ani umowy adm. ani przelania uprawnień władczych państwa. Był jedynie akt adm.
36. Zakres podmiotowy koncesji.
Każdy przedsiębiorca może ubiegać o przyznanie mu koncesji. Podmiot który przyznaje koncesję to organ koncesyjny. Jest to organ adm. rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego upoważnione na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji. Są to przede wszystkim właściwi przedmiotowo ministrowie.
Zakres przedmiotowy koncesji.

(…)

…. *decyzja adm. *akt indywidualny przyznawany konkretnej, pojedynczej osobie. Rodzaje dz. gosp. objęte koncesją: *poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze (w tym podziemnych wyrobiskach górniczych) - gaz ziemny, węgiel kamienny, ropa *wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz