Bastian

Dynamika kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Teoria konwergencji - Adolf Bastian - zakłada ona że w podobnych warunkach podobne formy kulturowe...

Ewolucjonizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

„ewolucjonistami” byli nie tylko Darwin czy Spencer, Taylor czy Morgan, Bastian czy Frazer, lecz również Hegel...

Ewolucjonizm 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

czy - jak mówił Bastian- pewne Elementargedanken, pewne cechy specyficzne dla danego społeczeństwa. Zmiana, ruch...

Wykład - Ewolucjonizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

jako szczegolnego rodzaju wskaznikow okreslania stopni rozwojowych Przedstawiciele: A. Bastian - teza o jednosci...

Teoretycy kultury

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

społeczeństw i od niego zależy rozmieszczenie ludności, stopień rozwoju cywilizacyjnego itp. Bastian Adolf...