Błąd formalny - strona 4

Logika prawnicza - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 5775

, choć podstawą wnioskowania może być tautologia błąd formalny -> podstawą wnioskowania...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 20580

- popełnienie błędów formalnych przez jedną stronę nie powoduje jej przegrania ale aktywność przejmuje druga...

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1862

Wstęp (str. 9-11) Logika - nauka poprawnego wyrażania myśli. Logika uczy odpowiedzialności za to, co się mówi. Podział: 1. Semiotyka - ogólna nauka o znakach (szczególnie znakach słownych): semantyka (zajmuje się stosunkami zachodzącymi między znakami językowymi a tym, do czego znaki te się odnosz...

Historia postępowania sądowego-średniowiecze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 455

→ nie zwracano uwagi na błędu formalne, brak wymogu współprzysiężników, zastępstwo stron, skrócone terminy...

Historia państwa i prawa - wykład 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

wierzytelności → nie zwracano uwagi na błędu formalne, brak wymogu współprzysiężników, zastępstwo stron, skrócone...

Dedukcja w logice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

błąd formalny polega na omyłkowym uznaniu, że przesłanka fałszywa jest prawdziwa polega na omyłkowym...

Postępowanie karne cz.1

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Prawo karne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1981

tylko przy błędów formalnych). Przed woja w Polsce w podobnych sytuacjach też stosowano takie rozwiązanie...