Autokorelacja - strona 7

Ekonometria - laboratoria 6

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

  losowego  można  zastosować  test  χ2  lub  test   λ‐Kołmogorowa.     4. Badanie autokorelacji składnika...

Przykładowe zadania domowe - maj.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

ht −1 + ut 2 wt to zmienna egzogeniczna. Zakładamy brak autokorelacji składników losowych. A) proszę...

Egzamin testowy z ekonometrii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980

* * A:Serial Correlation*CHSQ( 4)= 3.1647[.531]*F( 4, 13)= .61094[.662]* (A: Autokorelacja - test Godfrey'a...

Wybrane zagadnienia z ekonometrii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

walora składników losowych jest równa zero E(Є)= 0 Brak autokorelacji i homoscadastyczności Zmienna...

Indeks giełdowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

autokorelacji: Do zbadania, czy między składnikami zakłócającymi naszego modelu nie występuje autokorelacja...

Produkcja sprzedana

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

się jednocześnie autokorelacja, co wywnioskować możemy z wielkości statystyki h-Durbina, która jest większa...

Pytania i odpowiedzi do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

? deterministyczną 44. Kiedy funkcja autokorelacji procesu jest funkcją tylko jednego czasu? Wtedy gdy układ...

Procesy stochastyczne - omówienie.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria dynamiczna i finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1246

autokorelacji: R(t1 , t 2 ) = Corr ( z t , zt ) = 1 2 C (t1 , t 2 ) , C (t , t ) = Var ( z t ) ≠ 0 , C (t1 , t1...

Podstawowe charakterystyki sygnałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3318

) między wartościami procesu losowego w dwóch różnych chwilach (zwaną funkcją autokorelacji) wyznacza się metodami...