Auctoritas

Ustawodawstwo XII tablic.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

. auctoritas patrum. Po zatwierdzeniu stawała się ustawą zwaną l e x. Lex Publilia Philonis 339 r. p.n.e...

Autorytaryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

politycznych czy też ekonomicznych. Termin „autorytaryzm” pochodzi od łacińskiego słowa auctoritas, co oznacza...

Królestwo - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309

. Jeśli wyznaczona osoba na króla została zaakceptowana podczas auspicia, senat zatwierdzał wybór (auctoritas patrum...

Faszyzm a autorytaryzm - porównanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1841

. auctoritas — powaga, znaczenie, wpływ, władza), system rządów ukształtowany w następstwie rozkładu ustrojów...

Wykład - historia prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 490

); użycie siły zbrojnej i z mocy auctoritas (było niezbędne do rozpoczęcia represaliów); auctoritas...

Autorytaryzm w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 658

, co nie występowało w Europie, za to w Ameryce Płd.; łac. auctoritas - władza ograniczana przez wartości łac. potestas...

Autorytaryzm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1015

ten pochodzi od łacińskiego słowa auctoritas, oznaczającego władzę, a także powagę moralną. W państwie...

Autorytaryzm - przedstawiciele

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

, od łacińskiego auctoritas-powaga, wpływ. Jest to sysyem rządów powstały w opozycji do rządów demokratycznych...