Atrybucja - strona 28

Komunikacja - Kodowanie

  • dr Anna Tyszko
  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1946

wnioskowania o cechach i motywacjach wewnętrznych, nie zauważalnych bezpośrednio, nazywany jest atrybucją...

Psychologia społeczna - metodologia

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Janina Baj
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

się teoria atrybucji sądów. Korelacja pozorna-schemat dotyczący istnienia związku między cechami zewnętrznymi...

Style negocjacji

  • Politechnika Częstochowska
  • dr Anna Panek
  • Negocjacje
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3255

może dokonywać się poprzez: wyrażanie postaw, publiczne atrybucje, wyrażanie określonych emocji, selektywny dobór...