Psychologia społeczna - metodologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna - metodologia - strona 1 Psychologia społeczna - metodologia - strona 2 Psychologia społeczna - metodologia - strona 3

Fragment notatki:


Psychologia społeczna - bada reakcje między ludźmi,jak na siebie oddziałują oraz jak człowiek wpływa na środowisko materialne i jak otoczenie to wpływa na człowieka. Przykładem może być wydajność pracowników - co ma na nią wpływ, zagospodarowanie (zabudowa) terenu. 1. Miejsce psychologii społecznej w rodzinie nauk społecznych. - Psychologia jest niezbadana empirycznie. Behawioryzm wychodzi z założenia,że psychika ludzka działa według schematu bodziec → reakcja. Pomiędzy nimi występuje zmienna,którą jest osobowość. Behawioryzm S - R S - Zmienna x niezależna R - zmienna y zależna. Pomiędzy tym jest Z - osobowość. Behawioryści wychodzą z założenia,że osobowość występuje pomiędzy bodźcem a reakcją. Osobowość - to zbiór cech człowieka,uzdolnień,talentów które nadają specyficzny koloryt jego zachowaniom. Odrzcucają INTROSPEKCJĘ jako metodę badawczą. Instrospekcja - wgląd w samego siebie (behawioryści wolą odwołać się zapytania danej jednostki. Według behawiorystów nie można obiektywnie ocenić swojej osobowości. Introspekcja według nich nosi stygmat subiektywizmu. Zaletą behawioryzmu jest dążenie do zobiektywizowanej psychologii. Wadą jest ograniczenie pola badawczego - np. twórczość - w jaki sposób ją zbadać twórczość bez zgłębienia zamysłu osoby. Behawioryzm nazywany jeste także „nauką o zachowaniu” 1200 osób - grupa osób,na której można przeprowadzić badanie i wyciągnąć prawidłowe wnioski.
Grupy powinno się wybierać w oparciu o zmienne demograficzne (wiek,płeć,wykształcenie).
Pozostałe zmienne to:
miejsce zamieszkania; wykonywany zawód; wykształcenie rodziców; Psycholog społeczny interesuje się mniejszymi grupami lub ma już nakreślony cel badawczy.
W zależności od tego jaki wynik chcemy pozyskać, psycholog może użyć różnych metod badawczych.
Należy pamiętać o tym, ze istnieje zjawisko anonimowości badanych. Gdy losuje się imiennie osoby, może pojawić się sytuacje,w której wylosowana osoba nie chce odpodowiać. Ma to swoje źródło w przykrych doświadczeniach poprzedniego systemu,gdzie karano za 'niewłaściwe' poglądy.
Ograniczenia pracy psychologów:
Socjologowie wytykają psychologom, że nie opierają się na zmiennych demograficzno-społecznych;
Ankietowanie- zbiór pytań wysyłanych do zazwyczaj przypadkowych odbiorców; nie ma pewności kto to wypełnił i czy dane są wiarygodne (jednak plusem takich ankiet jest szybkość w uzyskiwaniu informacji);
W postmodernizmie człowiek jest sam sobie wyznacznikiem,nie ma systemów wartości. Freudyzm Zygmunt Freud - jest twórcą psychoanalizy,żył sobie w latach 1856-1939. Według Freuda w umyśle ludzkim na kształt piramidy są: Podstawa - ID ,Środek - EGO, Wierzchołek - Superego.

(…)

…. Podobno osoba taka rzutuje swoje przeżycia na wymyśloną historię. Strasznie wierzą w to w USA.
Psychologia humanistyczna - Pan Abraham Maslow! Pan Abraham uznał,że dwie poprzednie teorie psychologiczne są zdecydowanie niesympatyczne i należy stworzyć nową teorię,która będzie w opozycji do dwóch poprzednich. Behawioryzm to teoria mechanistyczna,traktująca człowieka jak maszynę,a freudyzm to zamknięcie…
… potrzeby wyższych,niezależnie od stanu wyższych. Raz pobudzone wartości ciągle rozwijają się.
Słabe strony psychologii humanistycznej Pana Maslowa - zbyt skąpe zaplecze empiryczne - słaba metodologia - Pan Maslow nie był w stanie przekonująco uargumentować ruchu w górę - Nie udowodniono jednej z najwazniejszych tez: niższy szczebel konieczny,by wejść na wyższy. A co na przykład z obdartymi komunistami,którzy nic nie mają?
Co zawdzięczamy psychologii humanistycznej? - Ożywienie myślenia odbiegającego od behawioryzmu i determinizmu (Freudyzm) - Odwrócenie sensu istoty ludzkiej,ciągłe dążenie do rozwoju.
- Ważną cechą człowieka jest poczucie humoru! Ale abstrakcyjne,niezłośliwe,pogodne!(nie tak jak moje :F)
- Teoria Erica Burne'a. - Teoria zdrowia psychicznego. Prognostyk samorealizacji - dojrzałośc osobowościowa a intelektualna…
…,to co człowiek robi w konkretnej sytuacji zależy od jego doraźnego stanu fizycznego, psychicznego, emocji, i stopnia przygotowania do danego działania. Pojęcie osobowości społecznej- wg Szczepańskiego osobowość społeczna dotyczy socjalizacji, czyli pojęć dodatnich uzależnionych od danej filozofii obowiązujących w kraju. Jest to optymistyczna wersja człowieka, człowiek jest aktywny, otwarty, należy pozwolić…
… osiągnięcia tej wartości - Paul Compton). Działanie zależy od tego jaka przywiązujemy wartość do ewentualnego podjęcia tego działania, wartość musi być bliska jedynki. Im dalej od 1 tym mniejsze prawdopodobieństwo, że podejmiemy to działanie. Osobowość społeczna- czym jest socjologowie nie wyjaśniają, ale można przyjąć, że jest to socjalizacja dominująca w danym kraju. To wszystko co stanowi o socjalizacji…
…, szczególnie nie dawno. Ludzie spostrzegają nowe informacje przez pryzmat schematów, które już mamy utrwalony. Jest to tzw. efekt pierwszeństwa. Późniejsze zachowania interpretujemy w sposób zgodny z pierwszym wydarzeniem. Jesteśmy skłonni utrzymywać swoje schematy nawet wówczas gdy pierwotne dane je wspomagające zostały podważone. Coś co do nas dopływa do nas aktualnie jest sprzeczne…
… na wybory. Błędy do jakich prowadzi przyjmowanie sądów uproszczonych:
Możemy wnioskować z czegoś co nazywa się grupą nie reprezentacyjną, czyli dokonujemy uogólnienia bez dostatecznych podstaw.
Szacowanie współzmienności, czyli przewidywanie, że wystąpi jakaś zmienna na podstawie drugiej zmiennej, tym zajmuje się teoria atrybucji sądów. Korelacja pozorna-schemat dotyczący istnienia związku między cechami…
…: A Flegmatyk B Sangwinik B + C = choleryk wybuchowy C Choleryk D Melancholik C + D = choleryk opanowany Inteligencja - dzielimy na emocjonalną i iloraz inteligencji. Charakter - podlega ocenie,kontrowersyjna sprawa. Ma się zły lub dobry charakter. Osobowość jest neutralna. Cechy - różna liczba cech,uzdolnienia. Powinniśmy pamiętać, że jeśli osobowość tak pojeta jest wyznacznikiem naszego działania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz