Teoria bodźca reakcji Dollarda i Millera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 5824
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria bodźca reakcji Dollarda i Millera - strona 1 Teoria bodźca reakcji Dollarda i Millera - strona 2 Teoria bodźca reakcji Dollarda i Millera - strona 3

Fragment notatki:


Teoria bodźca - reakcji Dollarda i Millera Teoria ściśle powiązana z naukami przyrodniczymi.
Teorią bodźca - reakcji (teorię S - R) - na początku można nazwać jako teorię laboratoryjną.
Największy nacisk kładzie się na proces uczenia się . Ważne było wyjaśnianie zjawisk związanych z nabywaniem i utrwalaniem nowych zachowań, które są związane z doświadczeniem. Zwolennik teorii S - R interesuje się procesem pośredniczącym między reakcjami jednostki a bodźcami.
Wkład w tę teorię mieli - Iwan Pawłow, John B. Watson, Edward L. Thorndike.
Pod wpływem badań Edwarda Thorndike'a, Watsona, Tolmana, Guthriego, Hulla, Spence'a w latach 30 zainetresowanie psychologów amerykańskich zwróciło się na uczenie. Thorndike, Hull, Spenc, Guthrie - proces uczenia się polega na tworzeniu się związków asocjacyjnych między procesami sensorycznymi i motorycznymi.
Tolman - uczenie się jako kształtowanie zorganizowanych elementów poznawczych, dotyczących zbiorów zdarzeń sensorycznych. Główną rolę odgrywa tutaj pojęcie nawyku, które reprezentuje trwały związek S - R - wyszczególnienie warunków, w których nawyki tworzą się i zanikają.
Warunkowanie klasyczne - procedura, w której bodziec początkowo obojętny, czyli bodziec warunkowy (SW) łączymy z bodźcem bezwarunkowym (SB) wywołującym regularnie charakterystyczny wzorzec zachowania, czyli reakcję bezwarunkową (RB). Po wielokrotnym połączeniu SW z SB bodziec warunkowy SW, podany osobno lub przed SB, wywołuje charakterystyczną reakcję zwaną reakcją warunkową (RW).
RW jest podobne do RB, choć rzadko identyczne. Pomiędzy SB a R zachodzi łańcuch wewnętrznych zdarzeń. Wstrząs wywołuje wiele reakcji związanych z bólem.
Reakcje te dają początek pewnemu wzorcowi bodźców wewnętrznych.
Bodźce wewnętrzne wywołane (Remocje) również wywołują dalsze reakcje i mają właściwości popędowe - bodziec popędowy SD.
Popęd - Hull (Drive) popęd uruchamia czy aktywizuje zachowanie lecz nie wyznacza jego kierunku. Jest to popęd wrodzony (pierwotny), którego podstawę stanowi ból, seks, pragnienie, głód.
Miller - każdy bodziec wewnętrzny czy zewnętrzny, jeśli tylko jest dostatecznie silny, wywołuje popęd i pobudza do działania.
Im silniejszy popęd, tym intensywniejsze i długotrwałe jest zachowanie.
Po jakimś czasie brzęczyk uzyskuje zdolność wywoływanie wewnętrznych reakcji emocjonalnych (R emocji) podobnych do tych, jakie pierwotnie wywołał bolesny SB i w ten sposób jest tworzona reakcja warunkowa RW.
Strach jest reakcją wyuczoną, zgodnie z określeniem Mowrera warunkową formą re akcji bólowej - jak i wyuczonym czyli wtórnym popędem.

(…)

…, które umożliwiają jednostce chwilową ucieczkę od jej lęków i obaw.
Symptomy Pani A są przykładami wyuczonych reakcji: na nieprzyjemne stany afektywne- istnieją również symptomy psychosomatyczne, które są wrodzone.
Reakcje fizjologiczne- kontroluje je autonomiczny układ nerwowy- są wywołane automatycznie przez różne silne stany popędowe.
Reakcje autonomiczne mogą być warunkowane instrumentalnie w ten sposób jak reakcje szkieletowe- Badanie na szczurach Millera i Banuaziniego
Reakcje fizjologiczne:
-mogą być wyuczone tak samo jak inne symptomy
- terapeutyczne wykorzystanie techniki warunkowania instrumentalnego do łagodzenia symptomów somatycznych
Psychoterapia
Terapeuta- współodczuwający, tolerancyjny słuchacz, zachęca pacjenta do wyrażania wszystkich uczuć i do swobodnych skojarzeń.
-brak negatywnych reakcji…
… się do drugiej osoby.
-odgrywanie ról
-wyobrażone sytuacje, z którymi sobie nie radzą w normalnym życiu
- ćwiczenia reakcji asertywnych
Systematyczne odwrażliwianie- przeciwstawienie lękowi głębokiego odprężenia mięśni.
Seligman
Wyuczona bezradność- nie ma związku między zachowaniem, a wzmocnieniem. Ich następstwem są zaburzenia emocjonalne ( większe natężenie nia występujące u tych, którzy doświadczają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz