Animizacja

Poetyka opisowa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1603

.  animizacja – (ożywienie) – nadanie przedmiotom lub zjawiskom martwej natury itp. właściwości lub atrybutów...

Od pomysłu do tekstu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Personifikacja Animizacja Metonimia Porównanie Ironia Co z... Szablonami językowymi? Uproszczeniami? Frazesami...

Barok, wykłady

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Aleksandra Iwanowska
  • Literatura i kultura Karaimów polskich
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4263

, animizacja, personifikacja, oksymoron, paradoks, antyteza leksyka: archaizmy, dialektyzmy, kolokwializmy...