Analogia iuris - strona 6

Prawo, a moralność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

-prawnych. Pojęcia: analogia legis - wnioskowania z podobieństwa ustawy w danej gałęzi prawa analogia iuris...

Wykładnia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 5117

. Analogia iuris jest mniej określona, więc w pierwszym rzędzie posługujemy się analogią legis, jeśli nie da...

Twardy i miękki pozytywizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 6384

iuris, analogia legis) mają charakter twórczy -nie można zatem mówić o istnieniu jednego kryterium...

Prawoznawstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3675

w drodze analogii z ustawy (legis) albo w drodze analogii z prawa (iuris). Analogia legis - stan faktyczny...

Na kolokwium rok I semestr I

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345

z niego dodatkowe elementy. Odwołujemy się do normy prawnej w której coś nie jest ujęte. analogia iuris, analogia...

Pojęcia z wykładni prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1225

się w prawie karnym (nullum crimen sine lege) Analogia legis — nie tworzymy nowej normy, ale odnosimy nowy stan...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1813

ustawy w danej gałęzi prawa. analogia iuris z podobieństwa normy wtórnej dedukowanej z normy pierwotnej...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

prawnym tylko analogia iuris jeden z dwóch rodzajów analogii - szukamy analogii w całym systemie prawa...

Prawo - charakterystyka zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

iuris (analogia z prawa) - polega ona na tym że wnioskujący odwołuje się do całokształtu unormowań...