Analiza wartości - strona 5

Metody organizacji i zarządzania - teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Jan Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1897

pracy, analiza wartości organizacji. Drugi blok rodzin metod szczegółowych obejmuje metody wywodzące...

Struktura pracy - test

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agnieszka Szpitter
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 322
Wyświetleń: 952

) Polega na analizie wartości dodanej,  d) Należy do kategorii metod zarządzania przez pomiar wydajności...

Popyt zaopatrzeniowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Ewa Kolny
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

instytucjonalni częściej wykorzystują analizę wartości i analizę dostawców. Zakupy dóbr zaopatrzeniowych...

Analiza zapasów ABC

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

, można poddawać analizie wartości  niektóre elementy ze strefy B, natomiast to, co znajduje się w strefie C...

Zakłócenia jeko źródło stresu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1603

do poszczególnych receptorów, w których zmieniane są na sygnały oraz są modyfikowane przez blok analizy wartości...

Reengineering - Just-in-time

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1918

obsługę klienta. U podstaw reengineeringu leży wiele znanych już wcześniej idei. I tak z analizy wartości...

Rachunkowość zarządcza- wykład 2, MWSe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4417

, metoda reprezentacyjna, analiza wartości, metody regresji i korelacji, itp. Uproszczony układ problemowy...