Elementy organizacji. Cele i funkcje zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy organizacji. Cele i funkcje zarządzania - strona 1 Elementy organizacji. Cele i funkcje zarządzania - strona 2 Elementy organizacji. Cele i funkcje zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 2 ORGANIZACJA. ELEMENTY ORGANIZACJI. CELE I FUNKCJE ZARZĄDZANIA A. ORGANIZACJA Organizacje p owstają, aby realizować określonego rodzaju cele, przezwyciężając granice możliwości pojedynczych osób. Przyczyniają się do rozwoju cywilizacji, przechowując i rozszerzając wiedzę ludzi, opracowując nowe i skuteczne sposoby działania. Organizacje są to zatem całości składające się z pewnej liczby elementów, których aktywność skierowana jest na realizację wspólnego celu. Elementy te są ze sobą powiązanie i występują między nimi różnego rodzaju współzależności. B. ELEMENTY ORGANIZACJI B1. Elementy organizacji: ludzie, technologie, procesy LUDZIE Najważniejszym, strategicznym podmiotem w organizacji są ludzie. Ludzie w organizacjach występują jako: samodzielne jednostki, członkowie grup a także jako podwładni i przełożeni. Funkcjonowanie organizacji zależy od ról jakie ludzie w niej odgrywają oraz stopnia wywiązywania się z nich przez poszczególnych pracowników. TECHNOLOGIE Technologia to zastosowanie nauki do celów przemysłowych lub handlowych oraz całość znanych metod i materiałów używanych do osiągnięcia tych celów . Technologia jest to kombinacja wiedzy i umiejętności oraz stosowanych narzędzi i wyposażenia, a także oznacza procedury działania związane z transformacją materiałów i informacji w pożądane produkty lub usługi oraz obsługę ludzi przez organizację . PROCESY przebieg następujących po sobie, powiązanych przyczynowo określonych zmian, stanowiących kolejne stadia, fazy, etapy rozwoju czegoś; przebieg, rozwijanie się. B2. Elementy organizacji wg T.Peters'a i R.Waterman'a „Model 7-S”
Strategia (Strategy) Struktury (Structure) Procedury (Systems) Umiejętności (Skills) Style (Style) Personel (Staff) Uznawane wartości (Shared values) B3. Elementy organizacji wg Leavita Struktura
Cele
Technologia
Ludzie (aktorzy)
Rysunek 2. Diament Leavitta
Źródło: H.Leavitt, Applied Organization Change in Industry: Structual, Technical and Human Approaches , John Wiley Inc., b.m.w., 1964, s.56. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz