Zarządzanie projektami-pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami-pytania z egzaminu - strona 1 Zarządzanie projektami-pytania z egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

1 .Zakres projektu: a) To dokument określający jego granice,   b) Określa to co zostanie zrobione,   c) Określa to co nie zostanie wykonane,   d) Jest niezmienny.  2. Struktura podziału pracy: a) To hierarchiczny opis działań i zadań, których wykonanie jest warunkiem ukończenia projektu zdefiniowanego w karcie projektu (statucie projektu),   b) Jest narzędziem pozwalającym na dekompozycję pracy w projekcie,   c) Pozwala na podział pakietów roboczych na zadania a tych na działania,  d) dzieli działania na zadania a te na pakiety robocze.   3. Diagram sieci projektu: a) Obrazuje kolejność, w jakiej mogą być wykonane działania w projekcie,   b) Nie uwzględnia zależności między działaniami,  c) Przedstawia zależność między działaniami,   d) Zawiera harmonogram terminów najwcześniejszych i najpóźniejszych.  4. Ścieżka krytyczna: a) wytwarza drogę o najkrótszym czasie realizacji projektu ,  b) to działania z zerowym zapasem czasu,   c) Oznacza, że harmonogram terminów najwcześniejszych nie pokrywa się z terminami najpóźniejszymi,  d) Oznaczam że harmonogram terminów najwcześniejszych pokrywa się z terminami najpóźniejszymi . 5. Technika Earned Value: a) polega na kontroli realizacji projektu poprzez porównywanie zrealizowanego do danej chwili zakresu pracy, terminów ich realizacji i rzeczywiście poniesionych kosztów z przyjętym w planie bazowym harmonogramem i budżetem projektu,   b) należy do kategorii metod zarządzania przez cele,  c) Polega na analizie wartości dodanej,  d) Należy do kategorii metod zarządzania przez pomiar wydajności .  6. Wskaźnik EAC: a) To koszt pozostały do poniesienia,  b) Jest to poprawiona estymacja kosztu z początku projektu,   c) To koszt końcowy,   d) To wydajność kosztu prac. 
7. Do tradycyjnyc h podejść zarządzania projektami ze względu na kryterium przebiegu projektu należą: a) PMI,   b) Prince2 ,  c) EVO,  d) SCRUM.  8. Do fazy analizy matrycy logicznej należą: a) Analiza interesariuszy,   b) Analiza celów,   c) Analiza problemu,   d) Opracowanie matrycy logicznej.  9.Pojęcie projektu definiujemy jako: a) Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym,   b) tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu lub dostarczenia unikalnej usługi,   c) organizację powołaną na określony czas, w celu wytworzenia unikatowych i wcześniej zdefiniowanych wyników lub rezultatów w ustalonym czasie, przy wykorzystaniu uprzednio określonych zasobów,   d) to typ pracy o cechach: stabilność, rutyna, zmiany ewolucyjne, niewielkie zagrożenia.  10. Karta projektu zawiera: a) tło, cele, zakres projektu,   b) opis produktów projektu,  c) związek projektu ze strategią spółki,  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz