Analiza wartości - strona 6

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1211

, analiza wartości itp. Metody socjologiczne, ergonomiczne, informatyczne, heurystyczne, itp. Metodyka...

Różne podejścia do zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2002

I zysków”; Miles- analiza wartości wyrobów, metoda zespołowej racjonalizacji; Podejście systemowe: 1940...

Szkoły Zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1498

”; Miles- analiza wartości wyrobów, metoda zespołowej racjonalizacji; Von Bertalanffy- ogólna teoria system...

CRM a zarządzanie wiedzą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

stosunków między kierownictwem a pracownikami, ruch 5S i pracę w małych grupach. Analiza wartości - metoda...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687

, analiza wartości itp. Metody socjologiczne, ergonomiczne, informatyczne, heurystyczne, itp. Metodyka...

Szkoły zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1799

”; Miles- analiza wartości wyrobów, metoda zespołowej racjonalizacji; Von Bertalanffy- ogólna teoria system...

Modele wyceny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2002

szacunku ekspertów, ►burza mózgów, ►analiza wartości, ►analiza systemowa. Metody obliczeniowe: proste...

Zasady rachunkowości .

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

zł. Wartość netto majątku trwałego na dzień kończący rok n wynosiła 50 000 zł. Po dokonaniu analizy wartości...

Punktowa ocena pozycji organizacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

przez wszystkie ogniwa gospodarcze, aż do ostatecznego użytkownika, oraz do organizacyjnej koncepcji analizy wartości...