Amplifikacja - strona 5

Immunologia - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • Immunologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3801

do tych miejsc. Związane C3b działa następnie jako ognisko dalszej aktywacji C poprzez pętlę amplifikacji drogi...

Organizmy genetycznie modyfikowane

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2044

fragmentów DNA (rekombinacja) oraz powielanie tego DNA głównie przez amplifikację metodą PCR.   W wyniku...

Wykład 2 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1673

się z receptorem Etapy przekazywania sygnału Przenoszenie sygnału (transdukcja) Wzmocnienie sygnału (amplifikacja...

Pytania na kolokwium - Osobowość

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 2828

: amplifikacji, serii snów, aktywnej wyobraźni. Maslow a osobowość. holistyczno - dynamiczny punkt widzenia...

Poznawanie ewolucji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

właściwościach wiązania lub aktywności. Potem powiela się je PCR'em. Startery do amplifikacji są komplementarne...

Socjologia zmiany - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2079

w społeczeństwie Kompensacja/Nadkompensacja Dyspersja Insolacja Amplifikacja Trauma kulturowa Trzy poziomy Skala...