Amplifikacja - strona 5

Immunologia - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • Immunologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3773

do tych miejsc. Związane C3b działa następnie jako ognisko dalszej aktywacji C poprzez pętlę amplifikacji drogi...

Organizmy genetycznie modyfikowane

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2037

fragmentów DNA (rekombinacja) oraz powielanie tego DNA głównie przez amplifikację metodą PCR.   W wyniku...

Wykład 2 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1673

się z receptorem Etapy przekazywania sygnału Przenoszenie sygnału (transdukcja) Wzmocnienie sygnału (amplifikacja...

Pytania na kolokwium - Osobowość

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2758

: amplifikacji, serii snów, aktywnej wyobraźni. Maslow a osobowość. holistyczno - dynamiczny punkt widzenia...

Poznawanie ewolucji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

właściwościach wiązania lub aktywności. Potem powiela się je PCR'em. Startery do amplifikacji są komplementarne...

Socjologia zmiany - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2065

w społeczeństwie Kompensacja/Nadkompensacja Dyspersja Insolacja Amplifikacja Trauma kulturowa Trzy poziomy Skala...