Aminy aromatyczne - strona 2

Hemoglobina i jej funkcje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792

%, nie może być więcej methemoglobinemia. Jej przyczyną mogą być subst utleniające: azotyny, chloran potasu, leki (pochodne amin...

Areny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

, antracen i wyŜsze areny oraz pochodne węglowodorów aromatycznych, np. fenole, aminy aromatyczne, pirydyna...

Toksykologia - wykład1

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1526

: produkty reakcji są gorzej rozpuszczalne w wodzie od substratów. Dochodzi do sprzęgania amin aromatycznych...

Patomorfologia - wykład 43

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1288

narażenie zawodowe na aminy aromatyczne (β-napthylina) przemysł barwnikowy, gumowy β-naphtylina koniuguje...

Drożdże- zastosowanie, reakcje

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski
 • Biotransformacje mikrobiologiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2940

NITROWYCH Np.: redukcja nitroacetofenoli ( jednocześnie gr nitrowa i karbonylowa) Np.: azydoareny do amin...

Nowotwór-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

- jama ustna, gardło, krtań, przełyk -Aminy aromatyczne- zawodowa-pęcherz moczowy -Arsen(tylko niektóre...

Alkeny - ćwiczenia

 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 4445

chlorków amin aromatycznych mają odczyn zasadowy, bo ulegają hydrolizie. Maksymalna liczba elektronów...