Drożdże- zastosowanie, reakcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drożdże- zastosowanie, reakcje - strona 1 Drożdże- zastosowanie, reakcje - strona 2 Drożdże- zastosowanie, reakcje - strona 3

Fragment notatki:

Biotransformacje: przekształcanie związków chemicznych pod wpływem enzymów
Selektywność/specyficzność reakcji enzymatycznych: enzymy mogą rozróżniać takie same grupy funkcyjne w różnych otoczeniach chemicznych, reakcje dotyczą wybranego fragmentu cząsteczki, Postaci mikroorganizmów: prasowane, suche, liofilizowane (usunięcie rozpuszczalnika z postaci zamrożonej), immobilizowane, Drożdże: syntetyzują enzymy, koenzymy (do redox)
Redukcja związków karbonylowych: OTRZYMANIE CHIRALNYCH ALKOHOLI (substrat dla syntezy związków naturalnych i farmaceutyków) Np.: redukcja ketonów alifatycznych (metylowych) - drugorzędowe alkohole (S) - Reguła Preloga ( podstawniki o najniższym pierwszeństwie- najdalej, itp.) - przebieg reakcji zależy od budowy przestrzennej substratu,
- Ketony sterycznie zatłoczone- nie redukowane przez drożdże)
Np.: redukcja pochodnych biferylu - synteza chiralnych związków ciekłokrystalicznych REDUKCJA ZWIĄZKÓW DIKARBONYLOWYCH ( DIKETONÓW I OKSOESTRÓW) Np.: redukcja estrów kwasu acetylooctowego - hydroksobutaniany (chiralne półprodukty w syntezie farmaceutyków = karbapenem/do sepsy/, deuozamina, benzotiazepina) -oksydoreduktazy, REDUKCJA β-KETOESTRÓW -zależy od długości łańcucha węglowodorowego : krótkie do (S), długie hydrofobowe do (P)
-selektowność zwiększamy przez sole potasowe 3-ketokwasów, -obecnośc dodatkowej grupy hydroksylowej w pozycji α wpływa na stereochemiczny przebieg reakcji- powstawanie diastereoizomerów Np.: synteza L-karnityny Np.: otrzymanie alkoholi, reakcja używana w syntezie bocznego łańcucha paklitakselu (śr przeciwnowotworowy)
REDUKACJA α-OKSOESTRÓW Np.: produkty reakcji uczestniczą w syntezie inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (hormon kontrolujący stężenie Na+ i K+) UWODORNIENIE PODWÓJNEGO WIĄZANIA C=N
-warunki bezwodne (bo można zhydrolizować substrat) • REDUKCJA AROMATYCZNYCH ZWIĄZKÓW NITROWYCH Np.: redukcja nitroacetofenoli ( jednocześnie gr nitrowa i karbonylowa) Np.: azydoareny do amin aromatycznych - w rozpuszczalnikach organicznych Redukcja wiązania węgiel-węgiel - wiązania podwójne w pozycji allilowej w nienasyconych alkoholach - otrzymywanie optycznie czynnych alkoholi podstawionych w pozycji 2 grupą metylową - możliwy równoczesny przebieg reakcji: redukcja awiązania C=C i gr karbonylowej
- przebieg reakcji zależy od obecności podstawników w pozycjach orto- i meta- Reakcje utleniania


(…)

… alifatycznych!!!! Nie do benzoesanów!!!! HYDROLIZA ACYLOGLICEROLI - niewielka enancjoselektywność
SYNTEZA ENANCJOMETYCZNIE CZYSTYCH AMINOKWASÓW -enzym: proteinaza
Tworzenie wiązań pomiędzy atomami węgla KONDENSACJA ACYLOINOWA
- dwuwęglowy fragment z dekarboksylacji kwasu pirogronowego, przenoszony za pomocą dekarboksylazy pirogronianowej - koenzym: pirofosforan tiaminy - produkt: acyloiny, półprodukt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz