Kwasy karboksylowe i ich pochodne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwasy karboksylowe i ich pochodne - strona 1 Kwasy karboksylowe i ich pochodne - strona 2 Kwasy karboksylowe i ich pochodne - strona 3

Fragment notatki:


KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE          Nazwy zwyczajowe i systematyczne wybranych kwasów karboksylowych                Struktura grupy karboksylowej            Wła ś ciwo ś ci fizyczne wybranych kwasów karboksylowych                            Reakcje kwasów karboksylowych z metalami i z zasadami                                                Moc kwasów karboksylowych    Wpływ podstawników        Porównanie mocy ró Ŝ nych kwasów organicznych                                                      REAKCJE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH    Podstawienie grupy hydroksylowej w kwasach karboksylowych              Redukcja, bromowanie i dekarboksylacja kwasów karboksylowych                    OTRZYMYWANIE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH    Utlenianie alkoholi i podstawionych w ę glowodorów aromatycznych            Hydroliza pochodnych kwasów karboksylowych                                  Metody syntezy kwasów karboksylowych z nitryli          Zastosowanie zwi ą zków Grignarda do syntezy kwasów karboksylowych                                      POCHODNE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH    Budowa chlorków, bezwodników, estrów i amidów kwasów karboksylowych            Reaktywno ść  pochodnych kwasów karboksylowych                              SUBSTYTUCJA NUKLEOFILOWA PRZY GRUPIE ACYLOWEJ      Mechanizm reakcji          Czynniki strukturalne wpływaj ą ce na szybko ść  substytucji    Porównanie substytucji nukleofilowej przy grupie acylowej z reakcj ą  SN2                                                  CHLORKI KWASOWE            Otrzymywanie i reakcje chlorków kwasowych                                    BEZWODNIKI KWASÓW KARBOKSYLOWYCH    Budowa        Reakcje bezwodników kwasowych            ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH                    Nazwy estrów kwasów karboksylowych                                                            Synteza estrów z kwasów i alkoholi  Mechanizm estryfikacji Fischera            Inne przykłady otrzymywania estrów                        REAKCJE ESTRÓW    Substytucja nukleofilowa w cz ą steczkach estrów      Reakcja estrów ze zwi ą zkami Grignarda      Substytucja elektrofilowa w cz ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz