Kwasy karboksylowe i ich pochodne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwasy karboksylowe i ich pochodne - omówienie  - strona 1 Kwasy karboksylowe i ich pochodne - omówienie  - strona 2 Kwasy karboksylowe i ich pochodne - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE
Nazwy zwyczajowe i systematyczne wybranych kwasów karboksylowych
Struktura grupy karboksylowej
Właściwości fizyczne wybranych kwasów karboksylowych
Reakcje kwasów karboksylowych z metalami i z zasadami
Moc kwasów karboksylowych
Wpływ podstawników
Porównanie mocy róŜnych kwasów organicznych
REAKCJE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
Podstawienie grupy hydroksylowej w kwasach karboksylowych
Redukcja, bromowanie i dekarboksylacja kwasów karboksylowych
OTRZYMYWANIE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
Utlenianie alkoholi i podstawionych węglowodorów aromatycznych
Hydroliza pochodnych kwasów karboksylowych
Metody syntezy kwasów karboksylowych z nitryli
Zastosowanie związków Grignarda do syntezy kwasów karboksylowych
POCHODNE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
Budowa chlorków, bezwodników, estrów i amidów kwasów karboksylowych
Reaktywność pochodnych kwasów karboksylowych
SUBSTYTUCJA NUKLEOFILOWA PRZY GRUPIE ACYLOWEJ
Mechanizm reakcji
Czynniki strukturalne wpływające na szybkość substytucji
Porównanie substytucji nukleofilowej przy grupie acylowej z reakcją SN2
CHLORKI KWASOWE
Otrzymywanie i reakcje chlorków kwasowych
BEZWODNIKI KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
Budowa
Reakcje bezwodników kwasowych
ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
Nazwy estrów kwasów karboksylowych
Synteza estrów z kwasów i alkoholi
Mechanizm estryfikacji Fischera
Inne przykłady otrzymywania estrów
REAKCJE ESTRÓW
Substytucja nukleofilowa w cząsteczkach estrów
Reakcja estrów ze związkami Grignarda
Substytucja elektrofilowa w cząsteczkach estrów pochodnych fenoli
AMIDY
Budowa
Właściwości fizyczne amidów
Klasyfikacja amidów
IMIDY I LAKTAMY
SYNTEZA AMIDÓW
Synteza ε-kaprolaktamu
REAKCJE AMIDÓW
NITRYLE
POCHODNE KWASU WĘGLOWEGO
POCHODNE KWASÓW NIEORGANICZNYCH
REAKTYWNOŚĆ ATOMÓW WODORU W CZĄSTECZKACH ESTRÓW
Kondensacja Claisena
β- KETOESTRY
Zastosowanie acetylooctanu etylu i malonianu metylu w syntezie
REAKCJE IMIDÓW
PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIE POCHODNYCH KWASÓW
KARBOKSYLOWYCH
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz