Hemoglobina i jej funkcje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hemoglobina i jej funkcje - omówienie - strona 1 Hemoglobina i jej funkcje - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Hemoglobina i jej funkcje
Struktura I, II, III, nawet IV rzędowa
Łań alfa i beta
Widmo absorpcyjne hemoglobiny tlenkowęglowej:
Prawidłowa oksyhemoglobina- szczyt alfa zawsze większy od beta
Jak część zaczyna przechodzić w met- to beta jest węższy i niższy
Hemoglobina tlenkowęglowa- zatrucie tlenkiem węgla
Szczyt beta niższy niż w oksy.
Hemoglobina i jej różne formy jako biomarkery:
Methemoglobina markerem narażenia na subs silnie utleniające np. azotyny.
E251- azotan sodowy.
Zarówno azotany jak i azotyny wykazują silne właściwości utleniające, mogą nasilać przemianę hemoglobiny do methemoglobiny- zw który traci zdolność przenoszenia tlenu.
Cząsteczki hemoglobiny mają kształt sferyczny. Taki kształt umożliwia ścisłe upakowanie w krwince czerwonej i tym samym wysokie stężenie (30%).
Istotnym czynnikiem wpływającym na tak duże stęż tego białka w komórce jest jej duża rozpuszczalność warunkowana obecnością polarnych AA na powierzchni kom hemoglobiny.
Wysokie stęż Hb w erytrocytach zapewnia prawidłową pojemność tlenową krwi.
Hemoglobina odtlenowana- detoksyhemoglobina jest w strukturze T
Oksyhemoglobina ma strukturę R.
Różnią się odległością między łańcuchami a żelazem.
W warunkach fizjologicznych methemoglobiny u czł jest 0,7-1,7%, nie może być więcej methemoglobinemia.
Jej przyczyną mogą być subst utleniające: azotyny, chloran potasu, leki (pochodne amin aromatycznych).
Leczenie: zw o działaniu redukującym: błękit metylenowy, wit C.
Funkcje hemoglobiny:
Transport tlenu:
2 mech: interakcje homo i heterotropowe:
Interakcje homotropowe- wynikają z oddziaływań hem-hem i decydują o sigmoidalnym kształcie utlenowania hemoglobiny (mioglobina- paraboliczny kształt- 1 hem).
Drugi mechanizm oparty o interakcje heterotropowe- dotyczy oddziaływania z częścią białkową takich efektorów allosterycznych jak H+, Cl-, 2,3-bisfosfoglicerynia (2,3-BPG), CO2.
Efektory uwalniają tlen i przyłączają się do Hb, preferują strukturę T.
Hemoglobina uczestniczy w regulowaniu pH w tkankach i płucach i wpływa także na usuwanie CO2 z org.
W tkankach, gdzie jest dużo CO2, a mało tlenu, CO2 za pomocą dyfuzji prostej przenika do erytrocytów.
Wraz ze wzrostem stężenie CO2 w erytrocytach tlen odłącza się od hemoglobiny i przechodzi do tkanek.
Natomiast CO2 który wniknął do erytrocytów jest przekształcany przez anhydrazę węglanową w H2CO3, dysocjujący na H+ HCO

(…)

… są wymieniane w przeciwnych kierunkach. Dzięki temu płód może kontrolować temp swojego ciała i usuwać nadmiar ciepła.
Transport ciepła przeciwny do transportu energii.
Hemoglobina jest źródłem aktywnych metabolitów:
Jak hem się rozkłada to działa oksygenaza hemowa-1.
Powstaje biliwerdyna reduktaza biliwerdyny bilirubina (przeciwzapalne, przeciwutleniające)
Powstaje też CO (neuroprzekaźnik, wazodylator- wpływa…
… hemoglobiny w przyjmowaniu leków:
Osoby z niewydolnością, osłabioną aktywnością dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej nie mogą przyjmować np. antybiotyków, bo grozi to methemoglobinemią
Malaria:
Obniżenie aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (pierwszego enzymu cyklu pentozowego) powoduje powstanie większej ilości met po wniknięciu zarodźca malarii i szybsze usuwanie erytrocytów z obiegu- ochrona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz