Amalgamacja - strona 2

Zagadnienia z socjologii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

(socjalizację). AMALGAMACJA KULTUROWA: mieszanie się elementów kulturowych pochodzących z różnych kultur...

Socjologia czasu wolnego

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2282

z lokalnymi zwyczajami i tradycjami. Dojrzewająca amalgamacja kulturowa - zakłada...

Globalizacja - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

- jak się wydaje - autorowi, to „dojrzewają­ca amalgamacja kulturowa". Zakłada się tutaj bardziej równorzędny...

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Brygida Solga
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5635

międzykulturowych, postępujące procesy amalgamacji sprawiają, iż coraz częstsze są przypadki mieszanego, dwukrotnego...

Wykład o rtęci

 • Uniwersytet Gdański
 • Toksykologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

-kliniki dentystyczne -pozyskiwanie i amalgamacja złota Biodostępność, kinetyka i bioprzemiany rtęci...

Socjologia całość

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Socjologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2849

konsumpcyjnych do spodziewanych oczekiwań zagranicznych turystów, przedsiębiorstw lub inwestorów.   AMALGAMACJA...

Socjologia - skrypt - Ontologiczne podstawy społeczeństwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

SOCJOLOGIA Temat I Ontologiczne podstawy społeczeństwa. Platon - początki analiz i przemyśleń socjologicznych August Comte - ojciec socjologii; ukuł ten termin; II poł. XIX w. Socios - zbiorowy, powszechny Logos - wiedza, nauka XX w. - początki nowoczesnej socjologii Przedmiot badań socjolog...