Wykład o rtęci

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o rtęci - strona 1 Wykład o rtęci - strona 2 Wykład o rtęci - strona 3

Fragment notatki:

Toksykologia Hg Czy rtęcią można się zatruć? Metaliczną – doustnie? Metaliczną – wziewnie? Metaliczną – przezskórnie? Metaliczną z amalgamatów (silver/mercury amalgam fillings have been used in dental practice as the preferred tooth  filling material. Such amalgams contain approximately 50 % elemental mercury ) (+ silver,  tin, copper, and zinc). Solami nieorganicznymi? - doustnie? - wziewnie? Związkami rtęcioorganicznymi? - doustnie? - wziewnie (inhalacyjnie)? - przezskórnie? Hydrargyria (mercurialism) Grupa IIb (kadm, cynk) Hg-Hg, Hg (I), Hg (II) Źródła:  o znaczeniu gospodarczym -rzadki metal w skorupie ziemskiej (0.08 mg/kg) -rudy (najbogatsze zawierają do 2.5 % rtęci) -górnictwo i hutnictwo cynobru (HgS) − lokalnie złogi rtęci metalicznej o znaczeniu środowiskowym (zanieczyszczanie i rozprzestrzenianie) -odgazowywanie z powierzchni gleby -parowanie rtęci wcześniej zdeponowanej na powierzchni gleby -rocznie 2700-6000 ton inne, antropogeniczne źródła zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego  Zastosowania (rtęć metaliczna, sole nieorganiczne rtęci i  rtęcioorganiczne) = źródła emisji do środowiska przyrodniczego -źródła antropogeniczne: bardzo liczne na całym świecie -produkcja sody kaustycznej (Cl2 i NaOH) -farby (zabezpiecza barwnik) -styczniki elektryczne -ogniwa -aparatura pomiarowa i kontrolna -urządzenia próżniowe -katalizatory -lampy kwarcowe i luminescencyjne -amalgamaty -produkcja i stosowanie materiałów wybuchowych (Hg(ONC)2) -fungicydy (zaprawianie ziarna) -rocznie dodaje 2000-4500 ton rtęci do masy ogółem wprowadzanej  do środowiska przyrodniczego ????, ale  niepewność oszacowań -eskalacja nielegalnych kopalń złota (Azja, Ameryka Płd.) -Brazylia 100 ton Hg rocznie -stare depozyty i nowe miejsca Pomimo ciągłego i rozpowszechnionego stosowania w celach  przemysłowych emisja ze źródeł przemysłowych stanowi tylko 10 %  ilości rtęci uwalnianej do atmosfery ze źródeł pochodzenia  antropogenicznego.  Dominujące źródło (87 %) masy rtęci uwalnianej do atmosfery to procesy  spalania – węgiel, śmieci komunalne i odpady, odpady szpitalne.  Inne źródła:  o znaczeniu gospodarczym – odzyskiwanie (wydajność 100 %) rtęci w spalarniach śmieci  komunalnych (i odpadów niebezpiecznych). Zastosowania - ewolucja zastosowań rtęci w historii rozwoju gospodarczego ludzkości -- rozwój zastosowań do bardzo wielu celów, kulminacja, odchodzenie -- HgS jako tradycyjny lek w Chinach (od czasów starożytnych);    ---- też rtęć metaliczna? -- cała gama zastosowań od XIX i w XX wieku. -- rtęć metaliczna, sole nieorganiczne i rtęcioorganiczne

(…)

… metylortęcią w Minamata (“choroba Minamata”)
Syndrom neurologiczny na tle ciężkiego zatrucia metylortęcią
Zakład chemiczny „Chisso” (1908)
- najbardziej zaawansowany technologicznie przed i po II W.Ś. zakład
chemiczny w Japonii
Produkcja: nawozy sztuczne, acetylen, aldehyd octowy, kw. octowy, chlorek winylu, oktanol
itd.
-- wszystkie ścieki fabryczne odprowadzano do rzeki Minamata;
na tym tle zakład w 1926 r. i w 1943 r. wypłaciły rybakom
odszkodowania (przypuszczalnie z powodu masowych śnięć ryb);
1932 r. – rozpoczęcie syntezy aldehydu octowego (acetaldehyd)
-- katalizator (siarczan rtęci)
---- z siarczanu rtęci użytego jako katalizator w trakcie syntezy
acetaldehydu miałaby „w niewielkiej części” powstawać metylortęć (?);
Methylcobalamin, a coenzyme form of Vitamin B12, is capable of methylating "inorganic…
… technologicznie przed i po II W.Ś. zakład
chemiczny w Japonii
Produkcja: nawozy sztuczne, acetylen, aldehyd octowy, kw. octowy, chlorek winylu, oktanol
itd.
-- wszystkie ścieki fabryczne odprowadzano do rzeki Minamata;
na tym tle zakład w 1926 r. i w 1943 r. wypłaciły rybakom
odszkodowania (przypuszczalnie z powodu masowych śnięć ryb);
1932 r. – rozpoczęcie syntezy aldehydu octowego (acetaldehyd)
-- katalizator…
…-42 µg Hg/m3 w warunkach narażenia zawodowego [badania typu
"orzypadek-kontrola" (case-control studies)]; objawy; zaburzenia snu,
osłabione zdolności manualne
Pary rtęci metalicznej
- bardzo dobrze wchłaniane wziewnie (poprzez pęcherzyki płucne)
- pecherzyki (do krwi absorbcja 80 %); wsp. podziału powietrze – tkanki
jak 1 : 20 – krew ‚płucna“ – erytrocyty (utleniani, ale nie całkowite) –
forma…
…:
Women Who Might Become Pregnant
Women Who are Pregnant
Nursing Mothers
Young Children
Prewencja
USA
nar. zawodowe
powietrze
Hg; pary
0.1 mg/m3
USA
nar. zawodowe
powietrze
Hg, org.
0.05 mg/m3
USA
napoje
woda
Hg, nieorg.
0.002 mg/L
USA
żywność
owoce morza
CH3-Hg+
1 mg/kg m.m.
Gleba
Na ogół nie jest to problem, głównie odległe rejony świata o
minimalnym zaludnieniu lub wyludnione. Mało wiadomo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz