Amalgamacja

Federacje- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. Sulowski
  • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

do „amalgamacji przy skończonej integracji” Rewolucyjna teoria federalizmu konstytucjonalistycznego jako koncepcja...

Klasyk teorii konfliktu

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

amalgamacji. Syngenizm to solidarność łącząca członów w grupie i oddzielająca ich od członków...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1589

. deformacja kulturowa: a) filtrowanie b) adaptacja 4. amalgamacja kulturowa > kreolizacja (hybrydyzacja...

Globalizacja i jej rodzaje

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2695

zachodnich wzorców do lokalnych tradycji; wariant amalgamacji kulturowej - kultura zachodnia jest wzbogacana...

Teorie globalizacji kulturowej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

‐ autorowi, to „dojrzewająca amalgamacja kulturowaʺ. Zakłada się tutaj bardziej równorzędny dialog i wymianę...

Uniwersalia kulturowe - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

kulturowe ulegające skomplikowanej, głównie żywiołowej amalgamacji. Klasycznym przykładem jest „tygiel...

Więź społeczna i jej przemiany

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Paweł Rybicki
  • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4011

narodowym. Stopniowo i niejednolicie postępuje proces amalgamacji tych różnego rodzaju więzi. Więź małej...