Amalgamacja

Federacje- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

do „amalgamacji przy skończonej integracji” Rewolucyjna teoria federalizmu konstytucjonalistycznego jako koncepcja...

Klasyk teorii konfliktu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

amalgamacji. Syngenizm to solidarność łącząca członów w grupie i oddzielająca ich od członków...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1603

. deformacja kulturowa: a) filtrowanie b) adaptacja 4. amalgamacja kulturowa > kreolizacja (hybrydyzacja...

Globalizacja i jej rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2737

zachodnich wzorców do lokalnych tradycji; wariant amalgamacji kulturowej - kultura zachodnia jest wzbogacana...

Teorie globalizacji kulturowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763

‐ autorowi, to „dojrzewająca amalgamacja kulturowaʺ. Zakłada się tutaj bardziej równorzędny dialog i wymianę...

Uniwersalia kulturowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

kulturowe ulegające skomplikowanej, głównie żywiołowej amalgamacji. Klasycznym przykładem jest „tygiel...

Więź społeczna i jej przemiany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Paweł Rybicki
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 4088

narodowym. Stopniowo i niejednolicie postępuje proces amalgamacji tych różnego rodzaju więzi. Więź małej...