Zmiany w obszarze kultury spowodowane migracjami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zmiany w obszarze kultury spowodowane migracjami - strona 1  Zmiany w obszarze kultury spowodowane migracjami - strona 2

Fragment notatki:

Omów zmiany w obszarze kultury spowodowane migracjami .
Najwi ększe ruchy są od zawsze w obszarze Europy. Migranci przenoszą się także ze swoją kulturą, którą praktykują, ale też często próbują się dostosować do otoczenia, w którym się znajdują i na odwrót, im więcej imigrantów, tym większe znaczenie w danym państwie ma dana kultura, następuje wymieszanie najczęściej. Globalizacja kultury - GLOBALIZACJA - ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa. - łatwiejszy transport i ludzi/towarów i informacji, dzięki temu jesteśmy „bliżej siebie” - także wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji (tworzenia hybryd kulturowych, przeciwieństwo homogenizacji) i zwiększenia różnorodności kulturowej. Wariant globalnej homogenizacji - wszyscy przyjmują wzór kultury zach. - KULTURA DOMINUJĄCA, zanikają lokalne Nasycenia kulturowego - stopniowo, powoli eliminowane kult. lokalne Deformacji kulturowej - kultura Zach. Przyjmowana po przefiltrowaniu, przyjmowane wartości niższego poziomu, dopasowanie do lokalnych wzorców Amalgamacji kulturowej - kultura Zach. Wzbogacana przez peryferyjną Konsekwencje, np.: społeczeństwo ryzyka (ryzyko dotyczy nie tylko kwestii ekonomicznych, jak stabilność pracy, ale również zdrowia i środowiska naturalnego człowieka i dotyczy wszystkich klas społecznych. Człowiek musi się troszczyć sam o siebie); nierówności społeczne, głównie w wymiarze globalnym. Rozpatr ywane w nauce od lat 80. XX w. ale geneza znajduje się już w epoce odkryć geograficznych - Xvw. Uniwersalizacja kultury (j.w.) Internacjonalizacja wspó łczesne migracje stają się obecnie przedmiotem różnego rodzaju aktów, decyzji i regulacji w skali ponadnarodowe - nie jest to proces bezpośrednio dot. kultury Ewolucja sk ładu ludzkiego Dotyczy on motywów migracji oraz struktury etniczno- rasowej - nie jest to proces bezpośrednio dot. kultury Akulturacja proces zmian kulturowych, zachodzący w następstwie długotrwałej i bezpośredniej konfrontacji odmiennych systemów kulturowych, prowadzący do stopniowych zmian w jednym lub wszystkich wchodzących w interakcję systemach. W przypadku migrantów - szeroko pojęta przemiana wzorów kultury, dokonująca się pod wpływem uczestnictwa w różnych formach życia społeczno-kulturalnego kraju osiedlenia; przejmowanie przez jednostkę lub grupę kultury innej grupy etnicznej, wyróżnia się akulturację konieczną, wskazaną i pełną.
Enkulturacja Jest to proces, w toku którego jednostka przyswaja sobie przyjęte w danej kulturze sposoby i style zachowania.


(…)

…. W ten sposób Europejczycy znaleźli się w podobnej sytuacji co np. mieszkańcy USA. ≥ integracja imigrantów a asymilacja, segregacja i marginalizacja

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz